Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Samen voor elkaar Prettige en leefbare buurt: "goed Noaberschap"

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Na veel vergaderen, het opstellen van een plan van aanpak, uitnodigingen maken voor alle buren en het opstellen en uitwerken van ontwerptekeningen door stagiaires van Noaberkracht, hebben wij als buurt het startschot gegeven, voor opzet: vernieuwen van onze buurt, op nationale burendag zaterdag 23-9-2017.

Wat een opkomst van de buurt (terwijl er voor die tijd nauwelijks contact was met elkaar), jong en oud iedereen had zin om aan de slag te gaan. Ook aanwezig waren, Wethouders van de Gemeente Dinkelland, Noaberkracht en journalisten, fotograaf van plaatselijke kranten.

Doel:

  • elkaar beter leren kennen
  • prettige en leefbare buurt,
  • elkaar kunnen aanspreken op iets
  • inmiddels zijn we een buurt-app gestart: voor hulpvragen of rare situaties te delen

Onze buurt bestaat uit koop en huurwoningen. Vooral bij de huurwoning is er nogal een wisseling van bewoners. Dit komt niet altijd ten goede van de buurt. Onze woningen zijn in 1980 gebouwd, de hele wijk inrichting dateert ook uit die tijd. Binnen de gemeente is het plan ontstaan om de wijk te moderniseren. Als buurt zagen wij de kans om dit op te pakken. De hoop was, meer betrokkenheid van de buurtbewoners, elkaar beter leren kennen en samen de schouders er onder zetten om er iets moois van te maken. Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd om de buurt enthousiast te krijgen. Op de eerste bijeenkomst was er 1 bewoner aanwezig, de daaropvolgende bijeenkomst groeide dit al snel uit tot 40 bewoners.

Van 2 bestaande grasvelden hebben we de inrichting gewijzigd. Een mooi groot grasveld willen we graag inrichting als “ontmoetings-/speelveld”, het andere als hondenspeelveld. Om dit te realiseren hebben we als buurt subsidies moeten aanvragen, we hebben daarom een Stichting opgericht: Stichting Buurt de Roerdomp.

Tijdens burendag 2017 zijn we gestart met de volgende werkzaamheden: rooien van al het bosplantsoen, herindelen van P-vakken, omzagen van bomen. Als afsluiting van alle werkzaamheden was er een hapje en een drankje.

Stand van zaken

Het grootste veld, waar een ontmoetings-/speelveld gaat komen, is geëgaliseerd en ligt klaar om ingezaaid te worden. Als dit gedaan is en het grasveld is mooi groen gaan wij als buurt er een picknicktafel laten plaatsen, hieraan kunnen we samen een kopje koffie drinken. Voor de kinderen gaan we er een vogelnestschommel neer zetten. Dit is een speeltoestel waar zowel hele kleine kinderen als ook de oudere kinderen heerlijk kunnen spelen. Vanaf het andere grasveld halen we voetbal goaltjes waardoor er heerlijk gevoetbald kan worden. Deze nieuwe inrichting kunnen wij realiseren door ontvangen subsidie van de Provincie: Samen voor elkaar.

Oude situatie

Oude situatie

Het andere grasveld willen we inrichten als hondenspeelveld. De hondenbezitters uit de buurt hebben in overleg een mooi speelveld ontworpen. De gemeente zorgt voor een groene afrastering om het veld, de buurt zorgt voor de inrichten van het hondenspeelveld. Doordat we de hondenbezitters dit plan hebben laten uitwerken, zijn zij ook verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud aan deze speelplek. Wel is afgesproken elkaar aan te spreken op wangedrag etc.

Ontwerptekening

Ontwerptekening
speel-/ontmoetingsplek

Doordat we als buurt goed met elkaar in gesprek kwamen, is ook het idee ontstaan een buurt-app te maken. Op deze app kunnen we elkaar om hulp vragen en elkaar zo nodig informeren.

Hondenveld (gerealiseerd op 28-12-2017):
Om het hondenveld wordt nog een haag geplaatst door de Gemeente Dinkelland (Noaberkracht)

Aanleg hondenveld

Aanleg hondenveld


Aanleg hondenveld

Aanleg hondenveld


Aanleg hondenveld

Aanleg hondenveld

Wij hebben in verschillende plaatselijke kranten/weekbladen een artikel met foto’s gehad o.a. onder het moto: burgerparticipatie. Daarmee willen we aangeven dat als je als buurt samen de schouders er onder zet er een mooie leefbare buurt van kunt maken.
Tubantia
Dinkelland.nl

Prettige en leefbare buurt: "goed Noaberschap"

Dinkellandvisie september 2017(1).pngDownloads

Natuur Sociale ontmoeting en sport Zorg, burenhulp en veiligheid Wonen
Laatst bewerkt op: 25-01-2018

  • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

    Prettige en leefbare buurt: "goed Noaberschap"

    Door de prettige samenwerking in de buurt, hebben we al veel doelen behaald, waaronder: rooien van oude groenvoorziening, verwezenlijken van een hondenspeelveld. Tijdens het samen zijn/werken ontstaan er steeds nieuwe ideeen: gezamenlijk plaatsen van Fairybell rond de Kerst, maken van buurt app, etc. Wij blijven als buurt zijnde met elkaar in gesprek en hopen nog vele nieuwe projectjes te kunnen realiseren.