Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

JIJ Magazine - editie november 2017 Blije bijen op het Buurserzand

Onderdeel van:

Onderdeel van:
Lovers

Paarse heide, fladderende vlinders en zoemende bijen. Het Buurserzand is een bijzonder heidegebied in Overijssel. Natuurmonumenten verbindt er twee heidevelden met elkaar door bomen weg te halen. Jammer van de bomen, maar belangrijk voor de heide en de biodiversiteit. Boswachter Jeroen Waanders en imker Philip Winkelhorst over heide, honing en herstel.

Jeroen Waanders, boswachter bij Natuurmonumenten, vertelt waarom er bomen gekapt worden: “In Nederland is nog maar weinig heide over, terwijl heide belangrijk is voor veel dier- en plantensoorten. De bomen die we nu weghalen, zijn ongeveer 90 jaar geleden aangeplant om
de Bommelas, een oude Saksische boerderij, tegen oprukkend stuifzand te beschermen. Als we het bos zijn gang laten gaan, groeit de heide uiteindelijk dicht. En dat betekent minder ruimte voor de reptielen, vlinders en kleine zoogdieren die op de heide leven.”
Philip Winkelhorst is imker van de Stadsimkerij Hengelo. Sinds dit jaar heeft hij bijenkasten staan in het natuurgebied Buurserzand. “Heide is goed voor insecten, zoals de bij. De nectar van de bloemen trekt insecten aan. Op die insecten komen weer zangvogels en kleine zoogdieren af. Een gezonde heide is de basis voor een voedselketen.”

Biodiversiteit onder druk

De biodiversiteit (de verscheidenheid aan dieren en planten) staat volgens Philip in Overijssel onder druk, terwijl insecten als de bij juist een gevarieerd landschap met veel verschillende bloemen en planten nodig hebben. “Mijn honingbijen vliegen makkelijk 3 kilometer om stuifmeel en nectar te verzamelen. Een wilde solitaire bij vliegt slechts 300 meter. Als de vliegafstand te groot wordt, krijgt de wilde bij het heel moeilijk. Jeroen vult aan: “Dat is ook de gedachte achter het natuurherstel waar wij nu mee bezig zijn. Ook op de heide willen we een gevarieerd beeld zien, van bloemen, planten en her en der een mooie jeneverbes of boom. Variatie is het sleutelwoord.”

Heidehoning

Bijenkasten worden geplaatst als de heide begint te bloeien. Van eind juli tot begin september is het topdrukte voor de bij. De nectar wordt verzameld en in de bijenraat in de bijenkast gedaan. Hier dikt het in. Zodra de nectar dik genoeg is, verplaatst de bij het en is het honing. Je proeft aan de honing waar de bij zijn nectar vandaan heeft gehaald. Heidehoning is vrij exclusief. Je herkent deze honing aan een stevige geleiachtige structuur en een bittertje, beetje vergelijkbaar met sinaasappelmarmelade.

Wat kan jij doen voor de bij?

Bijen maken niet alleen honing, ze zorgen ook voor de bestuiving van gewassen. Dankzij de bij kunnen wij genieten van een groot aantal groente- en fruitsoorten. We moeten dus goed voor de bij zorgen.
“Het is heel belangrijk dat mensen weten wat ze zelf kunnen doen voor
de bij”, zegt Jeroen. Philip vult enthousiast aan: “Tegels uit de tuin en bloemen erin. Of bomen planten zoals esdoorns, lindebomen en tamme kastanjes.” Ook voor gemeenten en provincies ziet de imker een rol. “Zorg voor gevarieerde bloemen en planten langs kanalen, wegen en fietspaden. Zo verbind je de natuur en de stedelijke omgeving met elkaar én hebben we een blije bij.“

Natura 2000

Natuurmonumenten voert in opdracht van provincie Overijssel (herstel)maatregelen uit op het Buurserzand. Buurserzand is namelijk één van de
24 Overijsselse Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn zo bijzonder,
dat we op Europees niveau afspraken hebben gemaakt om ze te beschermen. Zo voorkomen we verdere achteruitgang van de natuur en behouden we de biodiversiteit. www.overijssel.nl/natura2000.Downloads

Natuur Milieu en duurzaamheid
Laatst bewerkt op: 21-11-2017