Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Goed bestuur Themabijeenkomst ‘goed bestuur’

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Een groep van 38 bestuurders uit Overijssel kwam op dinsdag 26 september samen om het thema ‘goed bestuur’ te bespreken. In landgoed Het Laer in Ommen barstte de discussie los.

In de openingstoespraak van de toenmalige Commissaris van de Koning Ank Bijleveld stond vooral vernieuwing van het openbaar bestuur en het betrekken van de inwoners centraal. “Het is belangrijk om het gesprek aan te blijven gaan met de inwoners om te ondervinden wat je samen kan doen om de democratie te vernieuwen. Ook de ambtenaren moeten niet meer alleen bezig zijn met nota’s schrijven maar ook op zoek gaan naar de vernieuwing. Doen is het nieuwe denken in het openbaar bestuur.”

Stellingen

Daarmee was de toon van de dag gezet. Hoe kunnen bestuurders er voor zorgen dat de inwoners betrokken worden en blijven bij het democratische proces? Aan de hand van een paar prikkelende stellingen werd de tweedeling al gauw duidelijk. De stelling “polarisatie is er niet in Overijssel” gaf een gemengd resultaat. Rob Bats, burgemeester van Steenwijkerland, was het hier niet mee eens. “Ik vind dit wel een heel negatief vertrekpunt, polarisatie betekent dat je elkaar niet meer kan vinden, terwijl ik denk dat er uiteenlopende meningen en standpunten zijn in Overijssel maar dat dit niet betekent dat het ook gepolariseerd is.” Ook bij de laatste stelling (“het is aan het openbaar bestuur om polarisatie tegen te gaan”) bleek het publiek verdeeld. Dit vormde een mooie aanleiding om in te gaan op het volgende onderdeel op het programma, het project van de gemeente Rotterdam om polarisatie in de gemeenschap tegen te gaan.

Wij-samenleving

Eva Bauman, projectleider van project de ‘wij-samenleving’ in Rotterdam, vertelde over haar ervaringen. De wij-samenleving is een project met als doel het wij-zij denken tegen te gaan. “We proberen de inwoners sociaal weerbaarder te maken, dit houdt in dat ze beter om kunnen gaan met maatschappelijke problemen en veranderingen. We hebben met de inwoners de verbinding opgezocht en zijn de dialoog aangegaan. Het is belangrijk dat de input voor dit project echt uit de samenleving zelf komt en we merken dat mensen graag van zich willen laten horen.”

Polarisatiemodel

In Rotterdam werd veel gebruik gemaakt van het polarisatie model van Bart Brandsma. Bauman: “Het is belangrijk om te investeren in het grijze midden. Dit moet wel onder de radar gebeuren want anders werkt het averechts. Ook moet er voor gezorgd worden dat de leiders van de twee tegenovergestelde groepen niet te veel worden gevoed, dit zorgt ervoor dat de twee partijen alleen maar verder uit elkaar komen te liggen. Vaak hebben burgemeesters de neiging om de rol van bruggenbouwer op te pakken terwijl dit geen effectieve manier is om polarisatie tegen te gaan. De laatste stelling die net besproken werd (“Het is aan het openbaar bestuur om polarisatie tegen te gaan”) is een interessant discussiepunt. Een gepolariseerde samenleving is niet veilig en een burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid. De burgemeester moet in actie komen wanneer politieke processen niet goed verlopen of wanneer de mensenrechten en/of de rechtsstaat in het gedrang komt. Oftewel als polarisatie ervoor zorgt dat mensenrechten, de rechtsstaat of politieke processen in het gedrang komen is het de taak van het openbaar bestuur om polarisatie tegen te gaan.”

##‘Goed bestuur is geen volksdemocratie’
Na het inspirerende verhaal van Vera Bauman was de beurt aan de bestuurders. Aan de hand van stellingen werd er gediscussieerd over goed bestuur. Dat de bestuurders veel bezig zijn met het betrekken van de burger bij de politiek bleek uit de eerste stelling (‘goed bestuur is geen volksdemocratie’). De discussie ging al gauw over hoe de inwoners meer betrokken kunnen worden bij de democratie maar ook over het daarbij horende loslaten door de bestuurders. Rob Bats: “De samenleving beweegt of kantelt en daarbij moeten we ook durven loslaten. Als bewoners met ideeën komen dan moet je daar op acteren. Je moet niet te veel discussiëren over de wet en systemen, maar experimenteren.”

Sommige aanwezigen gaven al aan bezig te zijn met experimenteren. ”We zijn op dit moment bezig een app te ontwikkelen waarbij het voor inwoners mogelijk is om live mee te stemmen tijdens raadsvergaderingen. Dit kan dan bijvoorbeeld over budgettaire zaken. Misschien dat het niet werkt maar we willen graag experimenteren om er voor te zorgen dat de inwoner betrokken blijft.”

Waar de meesten aangaven geen volksdemocratie te willen maar wel meer betrokkenheid van de burger durfde Rob Welten, burgemeester van Borne, zijn kont tegen de krib te gooien. “Een goed bestuur moet wel een volksdemocratie zijn. Kijk eens terug naar de Griekse democratie toen het bestuur niet los van de samenleving stond. De overheid is met dit soort zaken net als het sprookje ‘de kleren van de keizer’. Sommigen vergeten dat je niet in de politiek zit voor je eigen carrière maar voor de maatschappij.”

‘Goed bestuur dat hebben we al’

De tweede stelling ‘Goed bestuur dat hebben we al’ gaf een eenduidig resultaat. ‘Als een slager die zijn eigen vlees keurt’ werd er in eerste instantie weinig kritisch gezegd. Er werd echter wel aangegeven dat je nooit achterover moet gaan leunen en altijd op zoek moet blijven naar verbetering. Johan Osinga: ”Het kan toch ook niet zo zijn dat mensen hier vinden dat we geen goed bestuur hebben. Als je vind dat het je zelf niet goed doet dan gaat er iets goed mis.” Deze opmerking voedde de discussie waarna Rob Welten het van een andere kant belichtte:” Het gaat er niet om dat wij vinden dat we een goed bestuur hebben, het gaat er om dat de inwoner vindt dat we een goed bestuur hebben. Uit recent onderzoek bleek dat geen enkele gemeente in Nederland een 8 of hoger kreeg van de inwoners. Dat zou toch beter moeten zijn.”

Ook in deze discussie draaide het er uiteindelijk om dat het allemaal om de inwoners gaat en een goed bestuur betrekt hen er bij. Uiteindelijk maak je het verschil met de mensen die er aan werken.

De rol van de bestuurder

Wat deze dag en de discussie voornamelijk duidelijk maakten is dat veel bestuurders zoekende zijn naar nieuwe vormen van bestuur en de rol van de bestuurder daarin. Hoe kan er voor gezorgd worden dat de rechtsstaat beschermd blijft maar tegelijkertijd de wetten en regels meer losgelaten worden? Het zijn vragen die ook op deze dag niet beantwoord werden. Desondanks werd er kennis opgedaan van goed gelukte projecten, experimenten werden gedeeld en met een positieve blik naar de toekomst gekeken.

Kijk ook eens op de website van Vers Bestuur en volg ons op Twitter!Downloads

Energie Sociale ontmoeting en sport Zorg, burenhulp en veiligheid Werk en opleiding Wonen
Laatst bewerkt op: 06-02-2018