Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Wonen en Zorg Trends en ontwikkelingen op het gebied van Wonen en Zorg in Overijssel

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:
Lovers

I. Demografische ontwikkelingen

II. Veranderingen in de gezondheidszorg
Ontwikkelingen in vraag naar zorg en gezondheid

 • Van ‘cure’ naar ‘care’. Diverse ontwikkelingen leiden de komende jaren naar een grotere vraag naar ‘care’, ofwel het verzorgen, in verschillende vormen:
  o Ontwikkelingen op zorgvlak: (1) er zullen meer ouderen zijn die gemiddeld langer leven, (2) er zullen meer chronisch zieken zijn waarbij genezing niet meer aan de orde is maar verzorging wel en (3) overheidsbeleid dat erop is gericht mensen vaker en langer zelfstandig te laten wonen en leven.
  o Demografische ontwikkelingen: door vermindering van het aantal kinderen dat mensen hebben en demografische krimp, vermindert de mogelijke familiaire hulp.
  o Sociaal-economische ontwikkelingen: doordat kinderen vaak verder weg wonen en veelal werk hebben, is minder tijd voor het verlenen van familiaire hulp.
 • Meer doe-het-zelf-zorg. De verwachting is dat mensen in de toekomst meer doen aan ‘zelfzorg’. Dit heeft vooral te maken met het feit dat mensen meer moeten betalen voor zorg. Zelfzorg kan niet zonder dat men hier meer over te zeggen heeft. Technologische ontwikkelingen maken zelfzorg makkelijker en door (digitale) kennisdeling weet de burger steeds meer over gezondheid. Deze ontwikkelingen hebben ongetwijfeld gevolgen voor de zorgsector, in het bijzonder voor de positie en werkwijze van de huisarts in het netwerk.

 • Toename vraag naar psychische begeleiding. De behoefte aan de Geestelijke Gezondheidszorg neemt toe. Ruim eenderde (36%) van de volwassenen in Overijssel heeft een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie. Door huisartsen wordt aangegeven dat de psychische problemen complexer worden.

 • Van genezing naar levenskunst. Er is een bredere trend zichtbaar waarbij mensen hun maatschappelijke positie actief proberen te verbeteren door te investeren in fysieke fitheid, mentale kracht en uiterlijke verschijning: de trend van levenskunst.

Ontwikkelingen in het aanbod van zorg en gezondheidsbevordering

 • Zorg beweegt naar voren, waardoor huisartsen en sociale wijkteams een grotere rol gaan spelen;
 • Van individuele naar maatschappelijke gezondheidszorg. Gezondheidszorg ligt niet alleen bij de overheid en het individu maar veel meer bij de hele maatschappij: familie, bedrijven, buurten, etc.
 • Steeds meer aandacht voor gezondheidsbevordering. Gezondheidsbevordering wordt steeds belangrijker. Vanuit onder meer burgerinitiatieven, gemeenten, scholen en supermarkten komt steeds meer aandacht voor maatregelen die zijn gericht op de fysieke en maatschappelijke omgeving en leefwijze van individuen en groepen.
 • Meer zorg aan huis: extramuralisering verzorging. Ouderen kiezen er steeds vaker voor om zelfstandig te wonen. Het overheidsbeleid steekt hier ook op in. hierdoor sluiten verzorgingstehuizen en treedt de trend van extramuralisering in de zorg op. In Overijssel zijn ruim 7500 mensen die vroeger intramuraal gehuisvest zouden zijn en nu zelfstandig wonen met zorg aan huis. Dit betekent twee dingen: (1) een extra vraag naar woningen (voor ouderen) en (2) een extra vraag naar zorg en ondersteuning.
 • Technologische ontwikkelingen nemen een vlucht. Technologische ontwikkelingen als sensortechnologie, domotica en big data zullen een grote impact hebben op de gezondheidszorg.


  Door Hans Peter Benschop


Downloads

Energie Zorg, burenhulp en veiligheid Wonen
Laatst bewerkt op: 19-10-2017