Start initiatief

Wonen en Zorg Interview Leo Prins, adviseur Maatwerk en Advies Kadaster

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Even voorstellen

Leo Prins is werkzaam als adviseur Maatwerk en Advies bij het Kadaster. Leo verricht onderzoek en geeft advies op basis van data die het Kadaster zelf beheert. Vanuit deze data doet hij onder andere analyses voor woningmarkt- en grondmarktonderzoeken. Voor de provincie Overijssel heeft hij samen met zijn collega Michiel Pellenbarg onderzoek gedaan naar de verhuisbewegingen van 70-plussers op de koopwoningmarkt.

Over het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek was een bezoek van een accountmanager van het Kadaster aan de provincie Overijssel. De provincie gaf aan behoefte te hebben aan inzicht in de huidige woonsituatie en verhuisbewegingen van 70-plussers op de koopwoningmarkt. Het eigenwoningbezit onder 70-plussers neemt toe. Dit, en de vergrijzing, zorgen er voor dat hun aan- en verkoopgedrag op de koopwoningmarkt een grote rol gaan spelen in het functioneren van de woningmarkt als geheel. Het verrichten van dit onderzoek onder 70-plussers in Overijssel zou dus waardevol kunnen zijn om goede beleidsbeslissingen te nemen die hier rekening mee houden.

Hoe het verder ging

Om verder onderzoek te kunnen doen, bleek het handig samen te werken met een pilotgemeente. De gemeente Olst-Wijhe wilde graag meedoen. In de pilot is vervolgens inzichtelijk gemaakt wat het huidige woningbezit van 70-plussers is, hoe zij zich bewegen op de koopwoningmarkt (zowel door- en uitstroom) en wat hiervan de effecten voor de komende jaren zijn.

De resultaten van het onderzoek in Olst-Wijhe werden ook interessant bevonden door de andere Overijsselse gemeenten. Door het onderzoek uit te rollen over alle 25 gemeenten, is meer inzicht ontstaan in de ontwikkeling van ouderen op de koopwoningmarkt in Overijssel.

De rol van het Kadaster

Het Kadaster lijkt in eerste instantie een vreemde eend in de bijt voor het uitvoeren van een onderzoek naar ouderen op de koopwoningmarkt. Immers, het Kadaster is toch primair voor registratie van rechten op vastgoed?

Het Kadaster heeft vanuit alle informatie die ze beheert met betrekking tot de transacties, het vastgoed en de ruimtelijke structuur heel veel expertise op het gebied van de woningmarkt. Het goed in beeld brengen en duiden van ontwikkelingen op de markt is heel belangrijk bij dit soort vraagstukken. Doordat het Kadaster de informatie voorhanden heeft en hierop feitelijke en complexe analyses kan uitvoeren, is het een geschikte organisatie voor dergelijke onderzoeken. “Het Kadaster wordt om die reden steeds vaker wordt ingeschakeld om met haar expertise te ondersteunen bij dit soort maatschappelijke vraagstukken”, aldus Leo.

Samenwerking

Leo kijkt erg positief terug op de samenwerking met de provincie, aangezien er onderling veel vertrouwen was. Voor Leo is het belangrijk dat het Kadaster een relevante bijdrage kan leveren en in dit geval, voor de provincie en gemeenten, bruikbare onderzoeksresultaten kan presenteren. Waar het in het begin nog even zoeken was naar de juiste (flexibele) kaders is uiteindelijk een mooi resultaat behaald.

Hij stelt het op prijs dat gemeenteambtenaren zijn meegenomen als samenwerkingspartner in het onderzoek. ”Het is altijd goed mensen vroeg mee te nemen in het proces. Het is dan wel belangrijk goede afspraken te maken en tussentijds regelmatig met elkaar te bespreken of de wensen nog overeenkomen met de gemaakte afspraken”, aldus Leo.

Lessons Learned

Leo geeft aan dat in het proces best lang onduidelijk was welke vorm het eindresultaat van het onderzoek precies zou moeten krijgen. “Op zich is dit niet erg omdat het veel flexibiliteit biedt”. Toch zou Leo het in het vervolg anders aanpakken en in het voortraject net iets meer kaders stellen dan nu is gedaan.

Eindresultaat en toekomst

Tot slot, rest nog een belangrijke vraag: is het Kadaster tevreden over het eindresultaat? En wat kunnen gemeenten ermee?

Tevreden over het eindresultaat van het onderzoek is hij zeker. Ook over de vorm waarin het wordt aangeboden, een factsheet die op A3 formaat beschikbaar komt. “Gemeenten kunnen deze factsheet er makkelijk bij pakken en met elkaar delen. Door niet te werken met een traditioneel en omvangrijk onderzoeksrapport, voorkom je dat de resultaten ergens onder in de lade van een bureau belanden”, aldus Leo.

Verder denkt Leo dat de uitkomsten van het onderzoek bruikbaar zijn voor de Overijsselse gemeenten, bijvoorbeeld bij het opstellen van een woonvisie waar een paragraaf over Wonen en Zorg wordt opgenomen. Vergrijzing neemt in de toekomst toe. Het blijft dus een actueel thema waarop je niet achter de feiten wilt aanlopen als overheid.Downloads

Energie Fysieke voorzieningen Zorg, burenhulp en veiligheid Innovatie en technologie Wonen
Laatst bewerkt op: 27-09-2017

Start aangesloten beweging

Initiatief

Wat vind jij?

Foto toevoegen
Voorvertoning van uw bericht

Voeg commentaar toe informatie

Anoniem
Anoniem Expert 22-09-2019 7:57

{{comment.txt}}

afbeelding bijlage

Voeg commentaar toe preview

Preview: Sluit

Heb jij ook een geniaal idee?

Dit is de plek waar mensen met ideeën samenkomen!

Start initiatief