Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Krachtclub voor ondernemend Overijssel Over De Pioniers

Onderdeel van:

Onderdeel van:
Lovers

De Pioniers: Overijsselse ondernemers die door gedeputeerde Eddy van Hijum van de provincie Overijssel zijn benoemd tot Ambassadeur Innovatief Werkgeverschap. Zij geven het goede voorbeeld op het terrein van sociale innovatie.

Uitblinkers in de manier waarop zij hun medewerkers op vernieuwende wijze inzetten en de potentie van de Overijssel beroepsbevolking benutten. Daarnaast investeren zij in hun medewerkers door hen te laten (door-)leren. De ambassadeurs inspireren andere ondernemers met hun expertise en ervaringen. Ook zijn zij een klankbord voor de provincie met betrekking tot economisch arbeidsmarktbeleid. Benieuwd wat u kunt doen om uw bedrijf socialer én succesvoller te maken? De Pioniers vertellen graag over de invulling van hun werkgeverschap. Zodat u hun voorbeeld kunt volgen. Lees de verhalen van de ambassadeurs en neem gerust contact met ze op.

De economie wordt steeds complexer. Veranderingen gaan snel. Dat betekent dat we de economie van 2030 niet kunnen voorspellen.
We kunnen wel zorgen dat we goed en snel op veranderingen kunnen reageren. Veerkracht, adaptief vermogen en proactiviteit zijn dan kernwoorden. Regio’s waarin ondernemingen zich goed en snel aan kunnen passen zullen profiteren (Trendbureau, Waar verdient Overijsel z’n geld mee in 2030, 2015).

Om goed op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen is het voor bedrijven de uitdaging om een volgende stap te zetten in het professionaliseren van de ondernemer, de onderneming en de medewerkers. Het vraagt om veranderingsproces, ook wel sociale innovatie/organisatorische innovatie. Uit onderzoek van Volberda (Erasmus Universiteit) blijkt dat het succes van een innovatie voor 75% wordt bepaald door de organisatorische innovatie (sociale innovatie), het innovatievermogen. Technologische innovatie is weliswaar goed voor de creatie van kennis, maar het snel en goed toepassen en benutten hiervan vraagt om innovatief organiseren. Sociale innovatie wordt omschreven als samenspel tussen het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van innovatieve organisatieprincipes (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken). Het blijkt echter dat het belang van organisatorische innovatie nog niet breed wordt erkend door het Overijsselse MKB bedrijfsleven. Daarom heeft de Provincie Overijssel een driejarig stimuleringsprogramma ontwikkeld (2017-2019).

Wat willen we bereiken: een veerkrachtig Overijssel

We willen een duurzame impuls geven aan de veerkracht van het Overijsselse MKB en daarmee het concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren. Op organisatieniveau betekent dit het beste uit mensen halen, gezamenlijk nieuwe kansen creëren en structurele vernieuwingen in werkprocessen en arbeidsrelaties realiseren. De actieve betrokkenheid, intrinsieke motivatie en invloed van medewerkers in dit proces is cruciaal. Resultaat: Eind 2019 hebben we 450 MKB bedrijven bewust gemaakt van belang van sociale innovatie en hebben 100 MKB hierop activiteiten ondernomen. En nog belangrijker: er is een duurzaam en actief netwerk rondom sociale innovatie ontstaan.

Aanpak: Ambassadeurs en fans

Ondernemers leren bij voorkeur van andere ondernemers (Trendbureau, Waar verdient Overijsel z’n geld mee in 2030, 2015). We bouwen hiervoor sterke netwerken via 2 sporen; Ambassadeurs en Fans. Ambassadeurs zijn benoemde Overijsselse MKB bedrijven die andere ondernemers in de regio laten zien wat de voordelen zijn van sociale innovatie en hoe je dat realiseert. Fans zijn organisaties, loketten en personen die nauw samenwerken met MKB bedrijven. Via hen komen we in contact met MKB ondernemers. Naast netwerkvorming verzamelen we kennis, tools en best practices en richten we ons op het bewustmaken en activeren van MKB bedrijven via activiteiten, bijeenkomsten, workshops, doorverwijzing etc. Altijd in samenwerking met de ambassadeurs en/of regionale fans! We zoeken ambassadeurs en fans die enthousiast zijn voor het thema en mee willen investeren in de toekomst van Overijssel!

Meer weten over De Pioniers?

Erik Koldewey
ekoldewey@gmail.com
+31 6 53 50 33 29

Marieke van Helvoort
m.van.helvoort@planenproject.nl
+31 6 53 16 56 69Downloads

Werk en opleiding
Laatst bewerkt op: 25-02-2019