Start initiatief

OverHeerlijk - De lekkerste soep en salade maak je zelf! Voorwaarden op een rij

Onderdeel van:

Onderdeel van:

17 juli 2017, actievoorwaarden ‘OverHeerlijk’

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door de provincie Overijssel; (hierna: “ProvOv”) te organiseren wedstrijd OverHeerlijk (hierna: “de wedstrijd”).
1.2 Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de actievoorwaarden.

2. Aanbieder

De wedstrijd wordt georganiseerd door: provincie Overijssel. Luttenbergstraat 2, 8000 GB Zwolle.

3. Actie

3.1 Het inzenden van recepten met foto’s is mogelijk door de uploadfunctie op de website www.jijenoverijssel.l/overheerlijk tussen 15 juli 2017 en 31 augustus 2017 23:59 uur.
3.2 Alleen inzendingen die bestaan uit een soep of salade recept, foto en een onderbouwing kunnen meedingen naar de publieksprijs.
3.3 Vanaf 15 juli 2017 en 31 augustus 2017 23:59 uur kan iedereen stemmen op de beste inzending op de website www.jijenoverijssel.nl/overheerlijk. De 5 salades en 5 soepen met de meeste stemmen van het publiek gaat door naar de finale.
3.4 De gerechten worden door de jury beoordeeld op smaak, presentatie en gebruik van streekproducten uit Overijssel.
3.5 Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

4. Deelname

4.1 Op www.jijenoverijssel.nl wordt vermeld op welke wijze en in welke periode aan de wedstrijd kan worden deelgenomen.
4.2 In geval van plagiaat, of schending van het portret- of auteursrecht kan de inzending worden uitgesloten van deelname. PROVOV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van plagiaat door deelnemers. PROVOV zal de ingezonden foto’s voor geen enkel doeleinde, anders dan de wedstrijd verhandelen.
4.3 Het auteursrecht op de ingezonden foto’s de producten ligt bij de deelnemers. De gevolgen van het uploaden van de foto’s zijn de verantwoordelijkheid van de deelnemer. De geplaatste foto’s worden onder een Creative Commons licentie voor algemeen gebruik ten allen tijde aangeboden, conform de licentievoorwaarden op www.jijenoverijssel.nl/overheerlijk
4.4 Het winnen van de wedstrijd verplicht PROVOV op geen enkele wijze tot inzet, actieve promotie of verspreiding van de bewuste inzending.
4.4 PROVOV heeft het recht om een selectie van ingezonden recepten met foto’s op te nemen in een boek of tentoonstelling. De rechten van deze twee liggen geheel bij PROVOV.
4.5 PROVOV behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname, wanneer zij niet voldoen aan de actievoorwaarden.
4.6 De wedstrijd heeft een minimaal aantal deelnemers van 5. Bij minder inzendingen heeft PROVOV het recht de wedstrijd te annuleren.
4.7 PROVOV behoudt zich het recht voor om bestanden te verwijderen die in strijd zijn met de goede smaak en zeden of anderszins als ongepast worden beschouwd, dit ter beoordeling van PROVOV.
4.8 Medewerkers van PROVOV en partners zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

5. Prijzen

5.1 De maker van de beste salade wint een pop-up diner verzorgd door bio-kok Eric van Veluwen. De beste soep wordt in productie genomen door Janneke Donders van Boer aan Tafel en komt op het menu bij de Provincie Overijssel.
5.2 De winnaar wordt gekozen door een vakjury tijdens het slotevenement op zaterdag 9 september.
5.3 Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de inzender van de het recept:

  • een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben;
  • een geldig e-mailadres en telefoonnummer op te geven;
  • correcte NAW-gegevens op te geven.
  • beschikbaar te zijn voor de finale op 9 september (14:00-16:00)

5.4 Een gewonnen prijs is niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar.

6. Deelnamekosten

6.1 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de wedstrijd.

7. Kansspelbelasting

7.1 Deze wedstrijd kan niet worden gekwalificeerd als een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
7.2 Indien over de gewonnen prijs toch kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door PROVOV. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

8. Medewerking finalisten en prijswinnaar

De prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de wedstrijd zoals foto- of filmopnamen en interviews. De rechten hiervan liggen geheel bij PROVOV. PROVOV is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

9. Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de wedstrijd van deelnemers worden verkregen zullen strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving worden behandeld. Op uw gegevens is het privacy statement van PROVOV van toepassing.

10. Aansprakelijkheid

Behalve in geval van opzet of grove schuld is PROVOV niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de wedstrijd, waaronder ook schade als gevolg van:

  • het niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd;
  • uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
  • het niet gebruik kunnen maken van de prijs.

11. Wijzigingen

11.1 PROVOV heeft het recht om deze actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op www.jijenoverijssel.nl bekendgemaakt.
11.2 PROVOV behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.

12. Klachten

12.1 Klachten over deze actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan: redactie@jijenoverijssel.nl.
12.2 PROVOV zal binnen enkele dagen reageren op een ingediende klacht.

13. Slot

13.1 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.
13.2 In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist PROVOV.Downloads

Natuur Milieu en duurzaamheid Energie
Laatst bewerkt op: 19-09-2017

Wat vind jij?

Foto toevoegen
Voorvertoning van uw bericht

Voeg commentaar toe informatie

Anoniem
Anoniem Expert 25-05-2019 22:11

{{comment.txt}}

afbeelding bijlage

Voeg commentaar toe preview

Preview: Sluit

Commentaar lijst

18-07-2017 15:42

Kijk, wat KEK, een mooi artikel in het Almeloos weekblad

afbeelding bijlage

Heb jij ook een geniaal idee?

Dit is de plek waar mensen met ideeën samenkomen!

Start initiatief