Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

De wereld verandert, Nederland verandert en Overijssel verandert. Overijssels Bestuur 20XX

Denk mee over de nieuwe rol en positie van de overheid: hoe ziet het Overijssels bestuur van de toekomst eruit? Wat betekent dat voor de overheid en voor de samenleving?

De samenleving is continu in beweging en in verandering. De vele veranderingen in de samenleving, onder andere op technologisch, sociaal en economisch gebied, hebben grote en ingrijpende gevolgen voor de verhouding tussen samenleving en overheid. In de samenleving komen eigen initiatieven op gang, waarbij een andere soort rol van de overheid wordt gevraagd. Om beter in te kunnen spelen op de veranderende verhouding tussen overheid en samenleving wil de provincie Overijssel een brede discussie met de Overijsselse samenleving.

Daarom werkt Overijssel aan het programma Overijssels Bestuur 20XX.

In een brede discussie met de Overijsselse samenleving wordt nagedacht over de nieuwe rol en positie van de overheid in de samenleving. Doel van Overijssels Bestuur 20XX is het versterken van kracht van de samenleving en een duurzame kwaliteit van het openbaar bestuur in en voor Overijssel.
In deze brede discussie gaan wij op zoek naar nieuwe rollen voor de overheid die aansluiten bij deze tijd. Rollen die de bijdrage van de samenleving op een vernieuwende manier vergroten. We willen vanuit Overijssel een beweging organiseren en reuring veroorzaken, zodat steeds meer mensen aan het denken worden gezet over de toekomstige verhouding tussen overheid en samenleving. Het raakt ons immers allemaal.
Belangrijk uitgangspunt voor het slagen van dit traject: een open proces. De brede discussie met de Overijsselse samenleving wordt aan de hand van de volgende vier onderling samenhangende thema’s uitgewerkt:

  • Andere overheid, grotere burger
  • Het maken van nieuwe verbindingen, coöperaties
  • De bestuurder en de volksvertegenwoordiger van 20XX: wie zijn dat?
  • Nieuwe vormen van noaberschap: Noaberschap 3.0.

In de onderstaande film en brochure is de trendverkenning naar de verandere relatie tusssen overheid en samenleving verder uitgewerkt:Downloads

Video
Laatst bewerkt op: 04-08-2016

Aangesloten bewegingen