Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

JIJ Magazine maart 2017 Energie is mensenwerk: “Je kunt het niet alleen doen”

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Hoe zorgen we ervoor dat in Overijssel over zes jaar 20% van de energie duurzaam is? Door samen te werken!

Een aantal duurzame initiatieven laat zien wat zij de afgelopen jaren samen bereikt hebben. En Matthijs Nijboer, directeur van Natuur & Milieu Overijssel (NMO) vertelt over de rol van zijn organisatie en waarom hij samenwerken belangrijk vindt.

Matthijs Nijboer

Matthijs Nijboer

De provincie Overijssel heeft een duidelijk doel: in 2023 willen we 20% van onze energie uit biomassa, bodem, wind en zon halen. Tot een aantal jaren geleden trok de provincie vooral de kar, tegenwoordig doen we het samen. Met bedrijven, inwoners en organisaties zoals NMO. “Ja, het gaat hier nu echt anders dan voorheen”, steekt Matthijs Nijboer van wal. “Er is een enorme verandering aan de gang op het gebied van energie. Iedereen weet inmiddels wel voor welke noodzakelijke uitdagingen we staan. ‘De Energietransitie’, kort gezegd. Zuiniger, slimmer, met meer respect voor onze wereld, en toch rendabel.

In Overijssel zie je, sinds we hier bijvoorbeeld aan de gang zijn gegaan met duurzame dorpen, dat we veel meer ‘van onderop’ samenwerken. Inwoners en bedrijven hebben daardoor veel meer gevoel bij deze transitie. Het ìs ook gewoon mensenwerk. En niet alleen van de overheid, of de energieprofessionals. In de dorpen werd ook al snel de verbinding gemaakt tussen energie en andere thema’s, zoals wonen, sport en werken. Je kunt de energietransitie niet los zien en enkel technisch bekijken.”

Samen aan de slag

Wat de provincie vooral geleerd heeft uit alle gedane projecten, is dat samenwerken essentieel is om de provinciale energiedoelen te halen. En dat samenwerken gebeurt ondertussen op grote schaal. Matthijs: “Inwoners, de provincie, gemeenten, VNO/NCW, energieopwekkers, organisaties, collectieven en anderen, zoals wij, staan veel meer zij aan zij in het zoeken naar de beste aanpak voor Nieuwe Energie. En dat moet ook wel, want als wij willen versnellen, red je dat niet met beleid maken van achter een overheidsbureau. Natuurlijk blijft een politiek bestuur uiteindelijk verantwoordelijk, maar we hebben hetzelfde doel voor ogen. De samenwerking tussen al die partijen, zie ik in de nabije toekomst alleen maar groeien. Ook bij andere thema’s, zoals natuur, de klimaatactieve stad en circulaire economie. Daar kun je niet langer één partij aan het roer laten. Wij voelen ons bij zulke grote en complexe veranderingen prima in de rol als verbinder tussen overheid, bedrijven en inwoners. Want het is naïef om te menen dat je dat soort veranderingen in je eentje kunt realiseren. We hebben elkaar nodig!”

Overijsselse initiatieven

Er is de afgelopen jaren veel in gang gezet op het gebied van Nieuwe Energie. Van complete dorpen die duurzaam wilden worden (project Duurzame Dorpen), sportclubs die energie besparen (project Groene Euro’s Scoren) tot scholen die het goede voorbeeld geven en hun gebouw aanpakken. Maar we zijn er nog niet. Werk jij ook mee aan 20% Nieuwe Energie in 2023?

Kijk op www.overijsselheeftnieuweenergie.nl wat jij kan doen en bij welk initiatief jij je kan aansluiten.

Natuur en Milieu Overijssel is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die samen met overheden, bedrijven en inwoners werkt aan een mooi en duurzaam Overijssel.

www.natuurenmilieuoverijssel.nl

Duurzame Dorpen

Bij jaar met elkaar in touw: wat levert het op? Welk dorp is het duurzaamste dorp van Overijssel? In 2010 en 2011 schreef de provincie een wedstrijd uit. 23 dorpen en wijken gingen enthousiast met duurzaamheid aan de slag. Een van deze dorpen is Borne.

Duurzame dorpen

Duurzame dorpen

“Wij deden mee aan de competitie omdat het een goede manier was om te kijken of we mensen uit Borne, Hertme en Zenderen mee konden krijgen op het thema duurzaamheid. We waren toen net verkozen tot leukste dorp van Overijssel en op die golf wilden we wel meeliften.” Roelof-Jan Naaktgeboren kijkt tevreden terug op de afgelopen jaren.
“Duurzame Dorpen heeft ertoe geleid dat in heel Overijssel mensen zijn opgestaan die nog steeds aanjager zijn van duurzame initiatieven. De duurzaamste en groenste ideeën van Borne liggen op het sociaal, maatschappelijke vlak. Denk aan de moestuin waar we elkaar ontmoeten. En natuurlijk deden we ook een zonnepanelenactie. Daarmee halen inwoners en bedrijven nu jaarlijks ongeveer 400.000 KwH binnen.

De energiecoöperatie Borne is geboren. We zijn een kleine stichting en ons doel is het opsporen van ideeën en het aan elkaar koppelen van mensen. We zijn niet zozeer trekkers, maar duwers!”
Benieuwd hoe het de andere Duurzame Dorpen vergaan is? Je leest het op www.overijsselheeftnieuweenergie.nl.

Groene Euro’s Scoren

De energierekening is voor veel sportverenigingen een forse kostenpost. Met het project ‘Groene Euro’s Scoren’ worden sportverenigingen ondersteund bij het verduurzamen van hun accommodatie. Bestuurslid Jan Bosch vertelt hoe het VV Den Ham lukt om groene euro’s te scoren.

Groene Euro’s Scoren

Groene Euro’s Scoren

De club ging voor de bouw van een nieuw clubgebouw op zoek naar subsidie. Jan Bosch: “Bij de provincie kwamen we hier alleen voor in aanmerking als we het breder trokken. Met drie bestuursleden van de voetbalvereniging gingen we dus op zaterdagochtend met folders over ‘samen investeren in duurzaamheid’ langs bedrijven, agrariërs en bewoners van Den Ham. Toen we vervolgens een vergadering in
onze kantine organiseerden, kwamen er meer dan 200 belangstellenden! Daarmee hebben we ons project kunnen vormgeven. Niet alleen wij hebben in duurzaamheid kunnen investeren, maar ook een camping, agrariërs, een medisch centrum, een manage en een dertigtal particulieren.

Binnen de gemeenschap heeft dit project echt geteld, om het zo maar te zeggen. Daar word je als vereniging sterker van en niet alleen in financieel opzicht.”

www.groeneeurosscoren.nl

Duurzame scholen

Steeds meer scholen in Overijssel geven het goede voorbeeld aan hun leerlingen en zorgen voor een duurzaam schoolgebouw. Zo ook basisschool De Smaragd in Zwolle.

Duurzame scholen

Duurzame scholen

Een schoolgebouw uit de jaren ’60; daar valt energiewinst te behalen. De Smaragd heeft ondertussen zo’n 120 zonnepanelen op het dak liggen, de vloer geïsoleerd en dubbel glas geplaatst. Een houtpelletkachel verwarmt het gebouw. Directeur Jaap Kaspers: “Mijn streven is om duurzaamheid niet alleen meer in ons gebouw, maar ook nog meer in onszelf aan te wakkeren. Inmiddels is De Smaragd goed op weg om energieneutraal te worden. We zien onze energiemaatregelen terug op de rekening.

We zijn van energielabel D naar A gegaan. We besparen jaarlijks 16.000 kuub gas en 30.000 KwH elektriciteit. Dat staat gelijk aan het energiegebruik van tien huizen.”

www.overijsselheeftnieuweenergie.nlDownloads

Natuur Milieu en duurzaamheid Energie Innovatie en technologie
Laatst bewerkt op: 27-03-2017