Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Jij onderzoekt De milieu-inspecteur

Afkomstig uit:

Afkomstig uit:

Geen deur, vloer of kast ontsnapt aan zijn blik.

Snuffelen in afvalcontainers en op de knieën kijken in een afvoerput. Het is het dagelijkse werk van Jos Custers. Als medewerker vergunningen en handhaving van de gemeente Olst-Wijhe bezoekt hij regelmatig bedrijven en controleert hij of ze zich aan alle milieuregels houden.

Vandaag staat er een bezoek aan fruitteler Van Vilsteren in Wijhe
op het programma. De inspectie begint met een kop koffie aan
de keukentafel. Papieren worden doorgenomen; hoeveel energie verbruikt het bedrijf en hoeveel water, is er een dieselopslag en waar gaat het afval naartoe? Van Vilsteren laat zijn papieren zien, hij heeft niets te verbergen. Dan maken ze een rondgang langs de gebouwen en over het erf. In alle vuilnisbakken wordt even gekeken.

Onwetendheid

Jos: “Het is mijn taak om te kijken of bedrijven bijvoorbeeld het afval op de juiste manier scheiden. Als er iets mis is, is het niet altijd een kwestie van kwade wil. Soms is het ook gewoon onwetendheid. Een kapotte tl-buis hoort bijvoorbeeld niet in de afvalcontainer, want dat is gevaarlijk afval in verband met het kwik dat erin zit. Die hoort dus bij het chemisch afval. Dat weet niet iedereen, daarom wijs ik de ondernemers op dat soort zaken.” In de vuilnisbakken van Van Vilsteren worden geen onregelmatigheden aangetroffen. Door naar de hal waar het fruit wordt gesorteerd.

Samenwerking

Alle gemeenten en de provincie hebben inspecteurs in dienst die dit soort controles uitvoeren. Sinds een jaar werken ze samen binnen de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Dat is een samenwerkingsverband tussen alle Overijsselse gemeenten en provincie op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Het voordeel van de RUD is dat de inspecteurs de kans hebben om zich te specialiseren in één bedrijfstak – bijvoorbeeld varkenshouderijen of garages. Dat verhoogt de kwaliteit van de controles en daardoor kunnen de inspecteurs efficiënter en dus sneller werken. Dat is ook voor de agrariërs en bedrijven een voordeel. Bovendien vermindert de samenwerking de kwetsbaarheid omdat de gemeenten niet meer afhankelijk zijn van alleen hun eigen inspecteurs, maar ook een beroep kunnen doen op de inspecteurs en de kennis van andere gemeenten en de provincie.

Kritische blik

Jos wijst naar een zolder in één van de bedrijfshallen: “En wat zit hier boven?” Het blijkt een opslagruimte die dienst kan doen als kantine.
Jos werpt een blik naar binnen en constateert dat het in orde is. Geen deur, vloer of kast ontsnapt aan zijn blik. Jos: “Er zijn veel milieuregels waar bedrijven aan moeten voldoen. Maar ik ben niet alleen maar bezig met inspecties. Ik kan bedrijven en agrariërs ook informeren over actuele regelgeving en ze adviseren over de manier waarop ze hun bedrijf zo kunnen inrichten dat ze zich aan alle regels houden.”

Aan het werk

Het voordeel van de RUD is dat op den duur alle controles binnen alle gemeenten op dezelfde manier plaatsvinden. Er is straks geen verschil meer tussen de manier van toezicht. En dat is ook voor de bedrijven prettig, want zij weten precies waar ze aan toe zijn.

Het bezoek in Wijhe zit erop. De afspraken worden nog even netjes op papier gezet en nagezonden. Met een stevige handdruk nemen de inspecteur en de fruitteler afscheid.
Kijk voor meer informatie over de Regionale Uitvoeringsdienst op www.rudoverijssel.nl.Downloads

Magazine
Laatst bewerkt op: 04-08-2016