Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

JIJ magazine: editie november 2016 Agro & Food: hightech én natuurlijk

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:
Lovers

In onze provincie wordt maar liefst 70% van de grond onderhouden door bedrijven uit de Agro & Foodsector; Overijssel produceert voedsel, van grond tot mond. De sector is van groot belang voor de regionale economie en goed voor 80.000 banen. Dat is 15% van de totale werkgelegenheid in Overijssel. Maar de wereld verandert. Er moeten steeds méér mensen worden gevoed en steeds vaker worden vraagtekens gezet bij de manier waarop. Voeding en gezondheid, dierenwelzijn, milieu en duurzaamheid worden steeds belangrijker in de publieke opinie.

Michiel Vreriks op varkensbedrijf Neimeijer in Heino, waar het voedselbos wordt ontwikkeld

Michiel Vreriks op varkensbedrijf Neimeijer in Heino, waar het voedselbos wordt ontwikkeld

Overijssel zoekt naar oplossingen en veranderingen die nationaal en internationaal van betekenis zijn voor de toekomst van de sector. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het Veterinair Kenniscentrum Oost Nederland (VKON) in Den Ham. Dit open innovatiecentrum ontwikkelt nieuwe, duurzame concepten voor de agrarische en veterinaire sector. Er werken zes mensen met bijna allemaal een agrarische en veterinaire achtergrond. Samen met agrariërs, andere ondernemers en wetenschappers bedenken ze verbeteringen voor de sector. Directeur Michiel Vreriks vertelt enthousiast over de thema’s waar het VKON zich mee bezighoudt. Hij studeerde niet alleen technische bedrijfskunde maar ook natuurgeneeswijzen voor dieren. Eén van die thema’s is bijvoorbeeld One Health: een nieuwe stroming die wereldwijd steeds meer aandacht krijgt. De risico’s van intensieve veehouderij (Q-koorts, MKZ, vogelgriep) zorgden voor nieuw bewustzijn. VKON doet onderzoek om antibioticaresistentie en de verspreiding van infectieziekten van dier op mens tegen te gaan. VKON onderzoekt daarbij hightech én natuurlijke oplossingen.

One Health

One Health verbindt de gezondheid van mens, dier en de omgeving met elkaar. Bijvoorbeeld bij het terug- dringen van het gebruik van antibiotica bij dieren. Dit kan namelijk leiden tot een toename van antibioticaresistente bacteriën bij mensen. Het doel van One Health is om de gezondheid van mens en dier te verbeteren. Hierbij is een intensieve samenwerking tussen volksgezondheid en diergezondheid van belang.

Goede ideeën uit de natuur

Ook wordt kennis uitgewisseld tussen Nederland en landen als Ethiopië en Oeganda. Boeren en veeartsen van zuivel coöperatie Rouveen en VKON reisden vorig jaar naar India, om kennis te maken met de Ayurvedische diergeneeswijzen op basis van kruiden, met de bedoeling om antibioticagebruik terug te dringen. Ze kwamen vol goede ideeën en toepassingen terug en ontwikkelden een opleidingsprogramma. VKON is ook partner in de ontwikkeling van een initiatief voor varkens – “het kruidenvarken.” Met een slager, varkenshouders en een voerleverancier onderzochten ze of de weerstand van varkens verhoogd kan worden door een kruidenmengsel toe te voegen aan het voer van scharrelvarkens. Met als resultaat minder zieke dieren, minder medicijnen, meer welzijn en lekkerder vlees.

Erger voorkomen

“We ontwikkelen ook een systeem om via ademhalingsanalyses de gezondheid van koeien in de gaten te houden.” vertelt Michiel. “Op basis van verschillende parameters kunnen ziektes in een vroeg stadium worden herkend, waardoor zonder medicijnen erger kan worden voorkomen.” Maar er zijn in de achterliggende jaren al veel meer initiatieven ontwikkeld op duurzaamheidsgebied. Zo ontwikkelden in de regio Zwolle ondernemers business- cases waarbij nieuwe eiwitten de basis zijn voor humane voeding. Ook projecten als ‘Koeientuin’, ‘Windstreekstal’en ‘Wroetvarken’ zijn allemaal duurzame initiatieven waarbij de dieren weer lekker buiten zijn in hun natuurlijke habitat, met minimaal medicijngebruik en beter en smakelijker vlees tot gevolg.

Op het symposium ‘Het beste idee voor varkensland’ dat VKON dit voorjaar samen met Varkensartsen Twente/Salland en de provincie organiseerde, passeerden tal van nieuwe
en opvallende initiatieven vanuit de sector de revue. Winnaar werd varkenshoudster Nieske Neimeijer met haar plan voor een voedselbos voor scharrelvarkens. Dit bos wordt ontwikkeld rond haar bedrijf in Heino. ‘Het beste idee voor varkensland’ wordt in februari 2017 herhaald.

Klein en een beetje rebels

“Het is jammer dat de agrarische sector vaak in een negatief daglicht staat. Ik heb ontzettend veel respect voor de ambitie – bijvoorbeeld in de veehouderij – om het goed te doen, om dierenwelzijn en duurzame productie voorop te stellen. Dat geldt echt niet alleen maar voor de biologische boeren; ook de gangbare veehouders werken daar keihard aan”, zegt directeur Vreriks, die de wat ‘rebelse’ houding van VKON benadrukt. “We pionieren graag onafhankelijk en van onderop, samen met de sector, met teams van studenten en kennisinstellingen. Omdat we klein zijn kunnen we heel flexibel werken.” Hoewel het instituut voor een deel afhankelijk is van subsidies van de EU en de provincie, worden anderzijds nieuwe verdienmodellen ontwikkeld waarbij er ook geld in het laatje komt.

Objectief

Objectieve educatie en zichtbaar zijn is volgens Michiel Vreriks van groot belang voor de agrarische sector. “Kinderen moeten weer leren wat goede voeding is, waar het vandaan komt. Dat is heel lang weggestopt: we wílden niet meer weten waar ons eten werd geproduceerd, met alle gevolgen van dien. De sector laat meer en meer zien hoe ze werkt met nieuwe inzichten en methodes. Sommige bedrijven doen al heel veel aan voorlichting en educatie. Zo moet de waardering voor de agrarische sector weer terugkomen!” Ook VKON opent regelmatig de deuren om het publiek via ‘informatiepleinen’ kennis te laten maken met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Agro & Food.

Agro & Food

De provincie Overijssel zet met het uitvoeringsprogramma Agro& Food 2016-2019 stevig in op een duurzame ontwikkeling van de Agro & Food keten. In oktober besloten Provinciale Staten om twaalf miljoen euro te investeren in innovatie en duurzame productie. Met het faciliteren van zogenaamde Agro & Food innovatielabs wil de provincie zich profileren met duurzame landbouw en nieuwe ketenconcepten, zoals het ketenconcept. ‘Van boer tot consument’. Daar horen garanties, leningen, participatie en subsidies bij. De innovatieve keten zoekt voortdurend naar productiemethoden die de kwaliteit van de ruimte, de bodem, het water en de lucht verbeteren en naar gesloten kringlopen. Kijk voor meer informatie op www.overijssel.nl/agro.Downloads

Natuur Milieu en duurzaamheid
Laatst bewerkt op: 21-11-2016