Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

26 september 2013 Tanja Abbas & Linda Commendeur - 'Modern Noaberschap'

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Burenhulp op z'n Overijssels

Noaberschap is een intensieve vorm van burenhulp gebaseerd op traditionele waarden. Het typeert de burgerkracht op zijn Overijssels. Door allerlei ontwikkelingen ging het traditionele noaberschap bijna verloren. In deze tijd, de tijd na de individualisering van de samenleving, ontstaat weer de roep naar samenwerking, hulp en saamhorigheid. Een nieuwe vorm van noaberschap. Het wordt ook wel nieuw of modern noaberschap genoemd.

Modern Noaberschap

De vele inspirerende initiatieven die door inwoners, maatschappelijke organi­saties en instellingen in Overijssel worden ondernomen, geven aan dat de term ‘noaberschap’ nog steeds springlevend is. De invulling hiervan gebeurt nu op een andere manier dan vroeger. Het past bij de huidge tijdsgeest. Gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, talenteninzet en wederkerigheid zijn de ongeschreven regels.

Inspiratie!

Tanja Abbas en Linda Commendeur houden op donderdag 26 september een inspiratiesessie op het provinciehuis over ‘Modern Noaberschap’. De Achterhoekse dames hebben een boek geschreven over dit onderwerp. Tijdens de inspiratiesessie gaan zij in op de volgende vragen: “Wat is modern noaberschap? Wat betekent het voor de samenleving en de onderlinge verhouding tussen overheid en samenleving? Wat zijn de succesfactoren van modern noaberschap en waar kan het mis gaan?”Downloads

JIJ Inspireert Video
Laatst bewerkt op: 04-08-2016