Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

6 december 2012 David Nieborg - 'De online participatie cultuur'

Onderdeel van:

Onderdeel van:

We leven en werken in een tijd van immense veranderingen op sociaal, democratisch en financieel/zakelijk gebied. Dat heeft grote invloed op mensen, bedrijven en 'instituten', waaronder overheden.

In Nederland wordt steeds duidelijker dat de inbreng en de betrokkenheid van mensen ontbreekt. Het doel van de inspiratiesessie met David Nieborg op 6 december was een levendige middag, waar we ideeën, initiatieven en inspiraties met elkaar konden bespreken en delen.

David Nieborg

David Nieborg was op 6 december 2012 onze inspirator. Hij sprak over de online participatie cultuur en de veranderende verhoudingen tussen gebruikers en overheid en bedrijfsleven. Bijzondere aandacht was er voor de gebruiker. Hoe deze nieuwe technologieën inpast in het dagelijks leven en wat dit betekent voor overheid en bedrijfsleven. In de praktijk blijkt er weinig verschil in het online gedrag tussen fans van schietspellen en Star Wars en de aanhangers van Obama. Na David zijn inleiding, gingen we gezamenlijk verkennen hoe dat betrekking heeft op ons dagelijks leven en werk.

JIJ inspireert

Onder de noemer ‘JIJ inspireert’ willen wij samen leren van nieuwe manieren van denken, doen, verbinden en netwerken in Overijssel. Daarom nodigen we regelmatig inspirerende sprekers uit om hun visie te komen delen.Downloads

JIJ Inspireert Video
Laatst bewerkt op: 04-08-2016