Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

JIJ Magazine - editie juni 2016 Water naar de stad dragen

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Hoe maak je een stad aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers? In Hengelo hebben ze daar een antwoord op: door water in het straatbeeld te laten terugkomen. Water is de verbindende factor voor veel Hengelose initiatieven. De stad dankt haar ontstaan namelijk aan het water. Rob Heukels, beleidsmedewerker bij de gemeente Hengelo en Annemieke Knol, adviseur subsidies en projecten, vertellen waarom zij water weer onderdeel laten uitmaken van de binnenstad.

Waarom is water zo belangrijk voor Hengelo? Dat begint met een stukje geschiedenis. Hengelo ligt op de flank van een stuwwal, die ontstaan is in de IJstijd. “Wist je dat het hoogteverschil tussen Hengelo en Enschede 40 meter is?” vraagt Rob. Een eigenschap van de stuwwal is dat er veel beken worden gevormd. Door de aanwezigheid van het water kon de stad groeien en industrialiseren. Toch werden de beekjes zo’n 100 jaar geleden onzichtbaar gemaakt. De beekjes zorgden voor overlast en stank. In die tijd was er nog geen riolering. Bovendien leverde het dichtgooien extra bouwgrond op.

Wandelen
Tegenwoordig werkt Hengelo hard aan de vitaliteit en versterking van de ruimtelijke identiteit van de binnenstad. Annemieke Knol: “Dat doen we als gemeente niet alleen. We werken intensief samen met het Waterschap Vechtstromen, provincie, vastgoed sector en andere partijen.” De ambitie is om vanaf het buitengebied via de beken naar de binnenstad te kunnen wandelen. Rob Heukels vertelt: “Nu is het water in het centrum nog weinig zichtbaar. Dat willen we veranderen. Niet alleen door de ondergrondse beken weer bovengronds te maken. Maar ook door de aanleg van nieuwe beken.”

Watervalletje
Het water biedt ruimte voor culturele, ruimtelijke en recreatieve initiatieven. Uitgangspunt van de gemeente is dat bewoners nauw betrokken zijn. Door mee te denken en te beslissen. “Het gaat immers om hun wijk, hun leefomgeving”, verduidelijkt Rob. Annemieke vult aan met een mooi voorbeeld. “Bij het ontwerp van de Elsbeek hebben bewoners uit de omgeving verschillende ideeën aangedragen. Hiermee zijn we enthousiast aan de haal gegaan. Met als resultaat dat een watervalletje is geplaatst en het water langs schoolpleinen gaat.”

Duikertje
Met de beken wordt een stukje historie in de stad teruggebracht. Zo is een duikertje met leuningen van meer dan 100 jaar oud in ere hersteld. Ook vanwege de klimaatontwikkeling is het belangrijk om water terug te brengen in het stadsbeeld. Een compleet nieuwe beek wordt aangelegd in Veldwijk. Delen zijn al zichtbaar. In 2018 moet uiteindelijk het water rijkelijk stromen in een 2 kilometer nieuwe beek. Uitmondend bij het Industrieplein aan de zuidzijde van het station. “Dit plein moet een aantrekkelijke ontmoetingsplek in Hengelo worden voor inwoners en bezoekers. Het plein wordt opnieuw ingericht en krijgt een mooi vormgegeven skatepark. Want wat is er nou mooier dan zo’n plek waar water, groen, cultuur én mensen samen komen?”, sluit Annemieke af.

Vitaliteit en ruimtelijke identiteit
Gemeente Hengelo is één van de deelnemers aan de regeling ‘Vitaliteit en Ruimtelijke identiteit’ van de provincie Overijssel. Het doel is gemeenten te inspireren om creatief en innovatief aan de slag te gaan met gebiedsvernieuwing. Niet meer werken met dichtgetimmerde projectplannen, voortgangsrapportages en eindevaluaties. Maar met een regeling waarin provincie, gemeenten en andere partijen de handen ineenslaan. Dit alles voor een mooi en leefbaar Overijssel.Downloads

Milieu en duurzaamheid Energie Fysieke voorzieningen Kunst en Cultuur Innovatie en technologie Wonen
Laatst bewerkt op: 04-08-2016