Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

“Ontmoetingsplek in de wijk” Park de Stadshoeve in Zwolle

Onderdeel van:

Onderdeel van:
Lovers

Park de Stadshoeve wordt dé ontmoetingsplek in het Zwolse Stadshagen als het aan Martin Hendriksen, bestuurslid en voorzitter van stichting de Stadshoeve ligt. Een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een drankje of een hapje. Waar kinderen avontuurlijk kunnen spelen en waar je kunt wandelen door belevenistuinen. Met veel aandacht voor dierenwelzijn, duurzaamheid en educatie. De plannen voor een stadshoeve in Stadshagen stammen al uit 1999. Lang bleef het bij een dierenweide, tot in 2013 bleek dat Stadshagenaren behoefte hadden aan een ontmoetingsplek in de wijk. De gemeente maakte dat jaar een burgerparticipatieproject van de Stadshoeve. Wijkbewoners gingen zelf aan de slag met de plannen voor een nieuw te bouwen wijkboerderij. Uiteindelijk werd een stichting opgericht en werden de plannen nog ambitieuzer: Park de Stadshoeve, een plek van 4 hectare groot, om te ontmoeten, te recreëren en te leren. Martin Hendriksen: “Er is enorm hard gewerkt door iedereen. We verwachten dat we in september van dit jaar het project voor 60% gerealiseerd hebben.”

Duurzaam
“We doen er alles aan om zo duurzaam en groen mogelijk te bouwen. Samen met de gemeente Zwolle hebben we een duurzaamheidssubsidie aangevraagd bij de provincie Overijssel. Met dit geld leggen we een luchtwarmtepompsysteem aan, we gebruiken het voor led-verlichting, driedubbele beglazing, een vegetatiedak en het optimaliseren van de waterkwaliteit. Ook de inrichting van de groene buitenruimte en faunavoorzieningen betalen we met deze subsidie.”

Crowdfunding
“Om het project volledig van de grond te krijgen is veel geld nodig”, vervolgt Martin. “De gemeente levert de grootste bijdrage aan Park de Stadshoeve. Maar ook andere sponsoren zoals de Stichting het Hervormd Weeshuis helpen mee. We hebben geprobeerd € 100.000,- via crowdfunding bijeen te krijgen. Dat is helaas niet gelukt. Wel heeft het ons belangrijke contacten opgeleverd met allerlei organisaties, scholen en bedrijven in Stadshagen. We hebben de wijk heel goed leren kennen; je zit letterlijk in de haarvaten van de wijk.”

Toekomst
“In april starten we met de bouw. Als het park vorm krijgt, verwachten we dat bewoners meer betrokken raken en daardoor vriend of donateur worden van Park de Stadshoeve. De donateurs die zich al hebben aangemeld doneren gemiddeld € 25,00 per jaar. Uitgaande van dit gegeven streven we naar 3.000 vrienden/donateurs de komende drie jaar. Er blijft jaarlijks geld nodig voor de realisatie, het onderhoud en de exploitatie van het park. Gelukkig ondersteunt de gemeente ons hierbij nog zo’n 10 jaar financieel. Ons streven is om na die periode de exploitatie van Park de Stadshoeve geheel zelfstandig uit te voeren.”

“Wat zou het mooi zijn als Park de Stadshoeve hèt voorbeeld wordt van een geslaagd burgerparticipatieproject. Dat anderen kunnen leren van de manier waarop wij in deze wijk betrokkenheid hebben gecreëerd. Nu al wordt Park de Stadshoeve gebruikt als studieproject. Maar het allerbelangrijkste”, concludeert Martin. “is dat Park de Stadshoeve dè ontmoetingsplek wordt van en voor alle bewoners van Stadshagen!”

www.destadshoevezwolle.nlDownloads

Natuur Fysieke voorzieningen
Laatst bewerkt op: 04-08-2016