Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Ruimte voor de das, patrijs en steenuil Agrarisch natuurbeheer

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Stel je hebt een boerenbedrijf met meer dan 100 melkkoeien. Heb je dan tijd en zin om je daarnaast nog in te zetten voor
de natuur? John en Esther Diepman uit Dalfsen wel. Een gesprek aan hun keukentafel over veehouderij en natuurbeheer.

In Overijssel liggen prachtige natuurgebieden en vind je veel landelijk gebied. Om ervoor te zorgen dat we hier in de toekomst ook van kunnen genieten, bestaat de regeling Agrarisch Natuurbeheer. Grondeigenaren, zoals de familie Diepman, krijgen via die regeling een vergoeding voor het beheer en onderhoudt van de natuur. Tenminste, als zij zich aansluiten bij een van de drie Overijsselse Agrarische Collectieven.

Knotbomen
John en Esther hebben een boerenbedrijf met zo’n 110 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Hier staan onder andere meer dan 100 knotbomen. Een prachtig vergezicht. Maar het onderhoud van deze bomen kost tijd en geld. “Het snoeien van de knotbomen is een behoorlijke klus naast mijn reguliere werk. Je hebt te maken met de aanschaf van gereedschap, de arbeidsuren en de takken die moeten worden afgevoerd”, vertelt John. Via een contract bij Collectief Midden Overijssel worden deze kosten vergoed.

Toekomstige generaties
Aangeschoven is Anet Bovendeert, secretaris bij deze samenwerkingsorganisatie. Anet: “De knotbomen bij de familie Diepman zijn meer dan honderd jaar oud. Ze verbinden bosjes, zorgen voor afwisseling in het grasland en zijn een plek waar bijvoorbeeld vogels kunnen broeden.” John vertelt: “Dankzij de knotboom leven verschillende diersoorten op onze grond. We zien met regelmaat sporen van de das of de patrijs in het veld. En ook de steenuil leeft hier. Veehouderij en natuur gaan prima samen.” Anet vult aan: Wij willen dat deze diersoorten het beter krijgen en dat het landschap en ook andere soorten daarvan profiteren. Zo kunnen ook toekomstige generaties ook kunnen blijven genieten van de mooie natuur in het buitengebied van Overijssel.”

Samenwerken
Veehouder John Diepman is aangesloten bij het Collectief Midden Overijssel. Het collectief sluit natuurbeheercontracten af. Samen met de provincie en andere partijen worden de kaders bepaald. “Samenwerking is één van onze kernwaarden. Natuurorganisaties, gebiedspartijen, overheden, Staatsbosbeheer; iedereen heeft elkaar nodig. We willen allemaal dat het agrarisch natuurbeheer een meerwaarde oplevert voor natuur, landschap en agrarisch ondernemerschap”, aldus Anet.

John: “Doordat ik ben aangesloten bij het collectief, doe ik ook kennis op. Hoe onderhoud je een houtwal? Hoe herken je bepaalde diersoorten? Welke bomen moeten blijven staan, welke niet? Ik leer graag van anderen. Het collectief biedt een platform voor kennisuitwisseling.”

Agrarische Collectieven
Om ervoor te zorgen dat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer een duidelijke meerwaarde oplevert voor de natuur, het landschap en agrarische ondernemers, is er een nieuwe subsidieregeling van kracht. Sinds 1 januari 2016 wordt het agrarisch natuurbeheer georganiseerd door collectieven. Er zijn er drie in Overijssel: in de kop van de provincie, in het midden en in noordoost Twente. Om in aanmerking te komen voor subsidie geeft een gebiedscollectief samen aan hoe zij de komende zes jaar de natuurdoelen uit het Natuurbeheerplan Overijssel gaan halen. Kijk voor meer informatie over natuurbeheer in Overijssel op www.groenloketoverijssel.nl. Informatie over de collectieven vind je op www.collectiefmiddenoverijssel.nl, www.collectiefnoordwestoverijssel.nl en www.gebiedscollectiefnot.nlDownloads

Natuur Milieu en duurzaamheid Mobiliteit en verkeersveiligheid
Laatst bewerkt op: 04-08-2016