Start initiatief

“Over tien jaar een prachtig stukje natuur” Ruimte voor de IJssel

Onderdeel van:

Onderdeel van:
Lovers

Het risico op overstromingen neemt in Nederland toe, omdat rivieren steeds meer regen- en smeltwater moeten verwerken. In de IJsseldelta bij Kampen worden daarom verschillende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de regio Kampen in de toekomst bij hoog water de voeten droog houdt. Iedereen is voor waterveiligheid, maar niet iedereen is blij met de plannen...

Bij Kampen wordt de bodem van de IJssel over een lengte van 7,5 kilometer zo’n twee meter afgegraven, zodat er meer ruimte is voor het water. Ook wordt er ten zuiden van Kampen een zijarm aan de IJssel aangelegd, het Reevediep. Via deze geul kan in de toekomst bij extreem hoog water, IJsselwater afgevoerd worden richting het Drontermeer en het IJsselmeer. En juist over die geul verschillen de meningen.

Reevediep
Want ondanks het feit dat er naast waterveiligheid veel aandacht is voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied is er ook verzet tegen de plannen. Zo wilde de gemeente Kampen graag een aantal woningen bouwen langs het Reevediep en was er de werkgroep Zwartedijk die zich hier, met succes, tegen verzette. Natuurvereniging IJsseldelta is altijd tegen de aanleg van het Reevediep geweest. Voorzitter Herman Koek legt uit waarom: “Het gaat niet alleen om de aanleg van een hoogwatergeul. Er werd ook besloten een nieuw dorp met 1.500 woningen langs de geul te bouwen, een nieuwe jachthaven aan te leggen en een bestaande uit te breiden. Dit zou de recreatievaart door een beschermd natuurgebied flink stimuleren. Dat zagen wij niet zitten en daartegen hebben we ons met de gebruikelijke middelen verzet. En met succes. De Raad van State heeft naar aanleiding van de ingebrachte bezwaren wel de hoogwatergeul overeind gehouden, maar woningbouw, de jachthaven en uitbreiding van de recreatievaart geschrapt.”

Maar waarom voeren Rijkswaterstaat en de provincie de maatregelen dan uit? Het uitdiepen van de IJssel zorgt er in combinatie met de aanleg van het Reevediep voor dat bij extreem hoog water, de waterstand tussen Zwolle en Kampen met enkele tientallen centimeters daalt. Zo is de waterveiligheid voor de regio Kampen voorlopig verzekerd. > Lees verder op pagina 8

Roerdomp en karekiet
Er is volop aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Het opnieuw inrichten van het gebied levert zo’n 350 hectare aan nieuwe natuur, 30 kilometer aan fiets- en wandelpaden en een vaargeul voor de recreatievaart op. Al was dit laatste een doorn in het oog van Natuurvereniging IJsseldelta: “De monding van het toekomstige Reevediep is de broedplaats van twee bedreigde diersoorten: de roerdomp en de grote karekiet. We hebben het hier over Natura 2000 gebied, daar mag je alleen iets doen als dit het algemeen belang dient en als de natuur voldoende gecompenseerd wordt. Dit was wat ons betreft niet het geval in de oorspronkelijke plannen. Een deel van het leefgebied van de roerdomp en de grote karekiet lag precies in dat deel waar de vaargeul komt. Hier was de Raad van State het mee eens. Zij heeft besloten dat er niet gevaren mag worden op de laatste 150 meter van het Reevediep. Met die uitslag kan onze vereniging leven. Er zijn nog maar zo’n 100 broedparen van de grote karekiet in Nederland.” Overigens wordt net boven het Reevediep, langs het Drontermeer, wel ruim 40 hectare nieuw leefgebied aangelegd voor beide bijzondere soorten.

In gesprek
Ondanks de verschillen van inzicht is de Natuurvereniging IJsseldelta altijd in gesprek gebleven met Rijkswaterstaat en de provincie.
“Wij wilden het liefst dat er een zogenaamde ‘groene bypass’ aangelegd wordt. Een gebied waar de natuur centraal staat en waar een soort brede sloot doorheen kabbelt. Bij hoog water kan deze sloot dan alsnog gecontroleerd overstromen”, vertelt Herman. “Maar we moeten accepteren dat het Reevediep er komt. En we blijven in gesprek met provincie en Rijkswaterstaat, want in overleg worden er soms zaken aangepast. Hier krijgen we weleens commentaar op, mensen vinden dat we ‘heulen met de vijand’. Maar wij blijven zo op de hoogte van de plannen en beschermen binnen onze mogelijkheden de natuur.”

Muizen vangen
Ook al is hij het niet eens met alle plannen, Herman vindt dat Rijkswaterstaat en de provincie een aantal zaken goed aanpakt: “In het gebied leven beschermde waterspitsmuizen. Die komen door het Reevediep precies aan de verkeerde kant van de watergeul te zitten. De provincie heeft al deze muizen aan de goede kant van de toekomstige geul gekregen. Door steeds een paar stroken gras te maaien, verhuisden de muizen langzaam in de richting waarin we ze wilden hebben. Eind vorig jaar zijn de laatste muizen gevangen en overgezet. Hiervoor is de Enk, een gebiedje met een aantal kleine vennetjes, aangepast. De grote pollen riet die er stonden, zijn in de weilanden langs de randen van het gebied gepland, zodat eventuele oude zaden weer kunnen ontkiemen. Wij zijn heel benieuwd hoe dit zich de komende jaren gaat ontwikkelen.” Ook vindt Herman het een goede zaak dat het projectteam van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta een ecoloog in dienst heeft, die er op toeziet dat beschermde diersoorten niet in het gedrang komen.

Hoe nu verder?
“Wij zijn op dit moment klaar. Het kan zijn dat we weer in actie komen als de gemeente Kampen weer woningbouwplannen heeft in het gebied. Mocht de natuur lijden onder deze plannen, dan gaan wij indien nodig weer naar de Raad van State.” Over de toekomst van het Reevediep is Herman positief: “Er wordt binnen de vereniging verschillend gedacht over het Reevediep. Zelf denk ik dat als de natuur over tien jaar hersteld is van alle werkzaamheden, we een fantastisch stukje langgerekte natuur hebben. Waar hopelijk ook de weidevogels weer gaan broeden.” Meer informatie: ww.natuurverenigingijsseldelta.nl.

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en provincie Overijssel. Waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat en provincie werken samen om de waterveiligheid in de regio Kampen - Zwolle te verbeteren. Het project is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier, dat met meer dan dertig maatregelen werkt aan de veiligheid van vier miljoen inwoners van het Nederlandse rivierengebied.

www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl

www.facebook.com/RuimtevoordeRivierIJsseldeltaDownloads

Natuur Milieu en duurzaamheid Innovatie en technologie
Laatst bewerkt op: 04-08-2016

Start aangesloten beweging

Initiatief

Wat vind jij?

Foto toevoegen
Voorvertoning van uw bericht

Voeg commentaar toe informatie

Anoniem
Anoniem Expert 22-01-2020 1:5

{{comment.txt}}

afbeelding bijlage

Voeg commentaar toe preview

Preview: Sluit

Heb jij ook een geniaal idee?

Dit is de plek waar mensen met ideeën samenkomen!

Start initiatief