Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Nieuwe noabers in Overijssel

Onderdeel van:

Onderdeel van:
Lovers

Inwoners en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om vluchtelingen die in de noodopvang wachten op hun vervolgtraject te helpen en te ondersteunen. Via een online marktplaats komen vraag en aanbod samen om de ‘nieuwe noabers’ zo goed mogelijk te ondersteunen. Het initiatief krijgt landelijke navolging.

Tien partijen in de Overijsselse Provinciale Staten namen in november het initiatief voor dit project. Ondersteund door talloze maatschappelijke organisaties, kerken en onderwijsinstellingen, riepen zij het provinciebestuur op om een online marktplaats te ontwikkelen. Een digitale plek om initiatieven en vluchtelingen bij elkaar te brengen. Op 4 januari ging de website ‘nieuwe noabers’ online en direct werden de eerste initiatieven aangemeld. Denk aan het voorlezen van, het landschapsonderhoud met en taallessen voor vluchtelingen.

Noaberschap
Je noabers (buren) welkom heten en de helpende hand bieden met raad en daad, dat is waar het noaberschap om draait. De talloze spontane, vrijwillige initiatieven in Overijssel tonen aan dat dit maatschappelijke fenomeen ook in 2016 nog steeds actueel is. Veel Overijsselaars willen iets betekenen voor de mensen in de noodopvang. Via de website komen initiatieven en vrijwilligers samen en worden vraag
en aanbod (waar is behoefte aan en wat kunnen we bieden) goed op elkaar afgestemd.

Rode Kruis
Per locatie kan het Rode Kruis inventariseren aan welke activiteiten behoefte is en wat vrijwilligers en organisaties in Overijssel gezamenlijk in gang kunnen zetten. In maart neemt het Rode Kruis het aanbod op de Overijsselse website Nieuwe Noabers over op hun website. Zo worden ook op landelijk niveau initiatieven en vluchtelingen bij elkaar gebracht.

Doe mee
Heeft jouw organisatie een mooi aanbod voor een nuttige besteding voor vluchtelingen? Dan kun je die plaatsen op www.nieuwenoabers.nl. Hier vindt je ook initiatieven die nog een aantal vrijwilligers kunnen gebruiken.Downloads

Sociale ontmoeting en sport Zorg, burenhulp en veiligheid Kunst en Cultuur Werk en opleiding
Laatst bewerkt op: 04-08-2016

Aangesloten bewegingen