Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Avontuurlijk spelen op de Stadshoeve in 2016 Park de Stadshoeve in Zwolle laat kinderen de natuur ontdekken

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

- Het burgerparticipatie project “Park de Stadshoeve” wordt dit jaar 2016 gebouwd
"Park de Stadshoeve" komt in het groene hart van nieuwbouwwijk Stadshagen in Zwolle te liggen. Hoewel Stadshagen veel variatie waaronder terpbebouwing kent en er diverse waterpartijen door de wijk lopen, geeft de groene ader, waarop "Park de Stadshoeve" komt, het stedelijk gebied lucht.
De locatie is bepaald vlak naast het winkelcentrum van Stadshagen waar op dit moment de kinderboerderij gehuisvest is.
"De Stadshoeve" is het nog nieuw te bouwen ontmoetingscentrum in het Park de Stadshoeve. De volgende functies worden onder één dak gerealiseerd: stallen voor dieren; educatie mogelijkheid; ontmoetingsruimten en een theehuis. De oplevering staat gepland in augustus 2016. Het omliggende park wordt ingericht voor het avontuurlijk spelen en drie belevenis tuinen.
Er is veel behoefte aan deze voorziening in de Vinexwijk waar verbindingen gelegd kunnen worden tussen jong en oud, gezond of met een afstand tot het maatschappelijk verkeer.

- Stichting de Stadshoeve
Stichting de Stadshoeve, bestaat uit meerdere werkgroepen; avontuurlijk spelen, tuinen, kinderboerderij, educatie en een theehuis. De vrijwilligers van deze werkgroepen wonen in de wijk Stadshagen en kunnen zo meehelpen vorm te geven aan de invulling van “Park de Stadshoeve”. De stichting draait volledig op vrijwillige basis waarbij het bestuur van de stichting eindverantwoordelijk is voor het totale plan vanuit een faciliterende functie aan de werkgroepen om “Park de Stadshoeve” te realiseren met behulp van alle bewoners uit de wijk.

- Groen!
Tijdens het ontwerp van de Stadshoeve wordt ook gekeken naar alle mogelijke opties om zo duurzaam en groen mogelijk te bouwen. Dit wordt gedaan door gebruik van duurzame materialen en installaties maar ook gebruik te maken van uitsluitend als energie bron “groene energie”. Door bij de bouw te investeren in een groen dak, zonnepanelen en opslag zonenergie zal de Stadshoeve geen gebruik hoeven te gaan maken van fossiele brandstoffen, zoals gas om het gebouw te verwarmen.

- Avontuurlijk spelen
Springend over boomstammen tikkertje doen, verstoppertje spelen tussen de struiken, sluipend en kruipend door het gras Levend Stratego spelen. Een zandkasteel met een échte gracht bouwen met behulp van de waterpomp, in bomen klimmen en schommelen aan een touw op het speeleiland. Rond het, dit jaar te bouwen, gebouw “De Stadshoeve” in Zwolle verveelt spelen geen minuut. "Park de Stadshoeve" zorgt er met avontuurlijk spelen voor dat kinderen de natuur weer kunnen ontdekken.

Avontuurlijk spelen op de Stadshoeve in 2016
Jeugd uit Stadshagen kiest voor vet –groen. We hebben groene plannen. We gaan groen bouwen. We gaan groen vlechten. We gaan groen onderhouden. We denken alleen nog maar groen.
Avontuurlijk spelen wordt natuurlijk -spelen. In de IJssel/ Zwarte water/Vecht delta gaat onze educatie in ons nieuwe gebouw over water, polders, terpen, tuinen en wilgen. Binnenkort op onze nieuwe website.

- Ontmoeten & leren
"Park de Stadshoeve" is een prachtig voorbeeld van het ontkiemen van een initiatief vanuit de wijkbewoners zelf. Zo’n project is een positieve impuls voor de kwaliteit van de woon-en leefomgeving en het sociaal netwerk. Een speelplaats met veel natuurlijke elementen, de kinderboerderij de drie belevenistuinen vormen samen een paradijs onder andere gericht op kinderen van 0 tot 14 jaar. Hier worden kinderen weer één met de natuur. In "Park de Stadshoeve" mogen ze spelen, klimmen, klauteren, ontdekken en vies worden. Ze ontwikkelen hun sociale vaardigheden door samen met andere kinderen te spelen. Ze leren hun grenzen kennen en ze te verleggen. Ze krijgen educatie over natuur en milieu.
Iedereen mag er schapen, geiten en konijnen aaien, kippen voeren, eieren rapen of (vergeten)groenten verbouwen in één van de drie belevenistuinen. Hier leren kinderen én volwassenen waar groenten vandaan komen; hoe ze groeien van zaadje tot volwassen plant en hoe je ze het best kunt verbouwen.

- Park de Stadshoeve
Park de Stadshoeve biedt plek aan jong en oud, met en zonder-zorg of hulpvragen. Het is een broedplaats voor nieuwe samenwerkingsvormen en co-creatie. Op deze plek komt maatschappelijke participatie optimaal tot zijn recht.Downloads

Natuur Sociale ontmoeting en sport Fysieke voorzieningen
Laatst bewerkt op: 04-08-2016

  • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

    Hoe komen kinderen door jouw idee spelenderwijs meer in aanraking met de natuur?

    Park de Stadshoeve wordt gevestigd middenin Vinexwijk Stadshagen in Zwolle. Dit park zal aantrekkingskracht uitoefenen op kinderen en hun verzorgers doordat deze in het centrale groene hart staat van de wijk en omdat er op en rond de Stadshoeve van alles te doen is. Hier kunnen kinderen spelen, leren, ontspannen en ontdekken, terwijl hun verzorgers van hun spel genieten of sociale contacten opdoen in en rond deze ontmoetingsplek. De speelplaats met natuurlijke elementen wakkert de creativiteit aan. Een liggende boomstam heeft het ene moment de rol van een brug, terwijl het een ander moment een ideale verstopplek is. In de kinderboerderij kunnen kinderen de dieren aaien en verzorgen en leren ze bijvoorbeeld dat lammetjes meestal in het voorjaar worden geboren. Door zelf (vergeten) groenten te kweken in een van de drie belevenistuinen ontdekken kinderen en volwassenen hoe de natuur zich ontwikkelt van zaadje tot eetbaar product. Park de Stadshoeve is avontuurlijk spelen en leren in een omgeving die uitnodigt om te ontdekken.

  • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

    Op welke manier brengt jouw idee meer groen in de dagelijkse (leef)omgeving?

    De Stadshoeve komt in het groene hart, middenin nieuwbouwwijk Stadshagen met 23000 inwoners, in de wijk Stadshagen in Zwolle. De groene strook waarop de Stadshoeve komt, brengt letterlijk meer variatie groen in de dagelijkse leefomgeving. Door deze strook aantrekkelijk te maken met een speelplaats, kinderboerderij, dierweiden en belevenistuinen nodigt Park de Stadshoeve de bewoners van Stadshagen uit om er te komen en de natuur te beleven, te ontdekken en ervan te genieten. Het wordt een groene ontmoetingsplek voor jong en oud.

Commentaar lijst

Elizabeth 13-01-2016 13:12

Ga ervoor, groen dichtbij huis!

Commentaar lijst

Ojanne 13-01-2016 0:18

Leuk!