Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Onderdeel van:

Onderdeel van:
Lovers

Gastvrij Overijssel van KCWO en ProMO: we verbinden maatschappelijke initiatieven die samen het leven van vluchtelingen plezieriger maken en helpen bij de participatie.

De reactie op de komst van vluchtelingen in onze samenleving is zeer divers en vaak ook emotioneel. Dat geldt zowel voor degenen die de opvang afwijzen als voor degenen die zich inzetten voor een gastvrij onthaal. Dit wijst op een grote diversiteit in opgedane ervaringen en gevoelens die daaruit voortkomen, terwijl de waarden die daarachter schuil gaan misschien niet eens zo verschillend zijn. Door de waarden, ervaringen en gevoelens van mensen serieus te nemen brengen we een leerproces op gang dat de samenleving gastvrijer maakt. Doel van dit project is:

  1. Bijdragen aan een gastvrije schuilplaats voor vluchtelingen in de Overijsselse samenleving
  2. Nadenken over het waarom en hoe van gastvrijheid: aandacht voor de eigen waarden en ervaringen
  3. Aanbieden van gecoördineerde activiteiten met nieuwe mogelijkheden en activiteiten.

Maatschappelijke Activeringswerk in Overijssel verbindt vrijwilligers aan goede initiatieven.

Wij zijn bereikbaar: Eddy Oude Wesselink tel. 06 51731387 of eddyoudewesselink@kcwo.nl Jenneke Span: tel. 06 47277800 of info@jennekespan.nl Janny Wiltjer-Lusseveld tel. 06 44912819 of j.wiltjer-lusseveld@home.nl

Inmiddels:

  1. Is in Hengelo een Platform opgericht dat samen met COA en Menthol/Wijkracht initiatieven ontwikkelt.
  2. Zijn er contacten met een breed platform in Enschede en wordt de samenwerking versterkt.
  3. Is er samenwerking met Vluchtelingenwerk en Stichting Present
  4. is Almelo actief geworden in brede ontmoetingsactiviteiten op 9 maart in het AZC en daarna, samen met Raad van Kerken, COA en Stichting Present

Wordt vervolgd!Downloads

Sociale ontmoeting en sport Zorg, burenhulp en veiligheid
Laatst bewerkt op: 28-09-2018