Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Bibliotheek en Saxion oefenen Nederlandse taal met vluchtelingen

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Het beheersen van de Nederlandse taal heeft prioriteit bij vluchtelingen, ook op het asielzoekerscentrum in Azelo en Almelo. Om dit te stimuleren hebben de Overijsselse Bibliotheken een samenwerking met Saxion opgezet. Derdejaars studenten van de Saxion lerarenopleiding lezen voor en doen taalspelletjes met kinderen van vluchtelingengezinnen. Het project ging deze week van start. Als blijkt dat de opzet effectief is, wordt het project in samenwerking met COA en opleidingen ook opgezet in andere azc’s.

Op een positieve manier met taal bezig zijn
Als vluchteling is het nodig om zo snel mogelijk te integreren. Beheersing van de Nederlandse taal is daarbij onmisbaar, zeker voor kinderen. “Kinderen krijgen natuurlijk Nederlandse les op school, maar ook thuis is aandacht voor taal en boeken minstens zo hard nodig,” vertelt Karien van Buuren. Namens Rijnbrink coördineert ze het project voor de Overijsselse Bibliotheken. “Taal leer je niet alleen op school, maar ook in gezinssituaties. In een vreemd land is het des te belangrijker om thuis op een positieve manier met taal bezig te zijn. De studenten gaan hier samen met de gezinnen mee bezig. Ouders leren hiervan en kinderen ervaren hoe gezellig dit kan zijn. Het schoolse ombuigen in het speelse, daar ligt de kracht. Dat vertaalt zich terug in de schoolresultaten, let maar op.”

Leerzame ervaring voor studenten
De studenten zijn in tweetallen gekoppeld aan een gezin. Wat ze precies gaan doen mogen ze zelf bepalen, er bestaat niet één goede methode. Marlin en Natascha lezen voor aan een Syrisch gezin dat nog maar net in Nederland is. De ouders en kinderen kunnen nog geen Nederlands, maar spreken wel goed Engels. “Door bij het voorlezen eerst zinnen in het Nederlands te zeggen en deze daarna uit te leggen in het Engels, wordt voor de kinderen en ouders duidelijk wat de Nederlandse woorden betekenen”, vertelt Marlin. “We stemmen materialen af op de interesses van de kinderen om het interessanter te maken. Het project is niet alleen leerzaam voor de vluchtelingen, maar ook voor ons. Zowel kinderen als ouders zijn erg enthousiast”, voegt Natascha toe. De studenten vinden het een hele ervaring om kennis te maken met het azc en haar bewoners.

Vakkundige benadering met lerarenopleiding
De Overijsselse Bibliotheken werken samen met de lerarenopleiding van Saxion omdat bij de uitvoering een vakkundige benadering nodig is. “Taalstimulering op azc’s is niet eenvoudig en vraagt om een professionele aanpak”, vertelt van Buuren. “Er is vaak sprake van een taalbarrière. De vaardigheden van toekomstige leraren zijn nodig om hier goed mee om te gaan. Methoden en materialen moeten afgestemd worden op het taalniveau van de vluchtelingen.”

Introduceren aan de bibliotheek
De Overijsselse Bibliotheken willen inburgering stimuleren. Een bezoek aan de bibliotheek hoort er ook bij. Zo worden vluchtelingen bekend gemaakt met de bibliotheekvoorzieningen, zoals het taalpunt. Daar kun je terecht als je beter wil worden in de Nederlandse taal. Vrijwilligers helpen je op weg met taalspelletjes, oefenmaterialen en romans met gemakkelijk taalgebruik.Downloads

Sociale ontmoeting en sport Zorg, burenhulp en veiligheid
Laatst bewerkt op: 04-08-2016