Start initiatief

Het groene Gijmink Een Groen Gijmink, een leefbaarder Gijmink

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:
Lovers

De oorspronkelijke woonwijk Gijmink was gebouwd in de jaren '40 en '50 van de vorige eeuw. De wijk werd vooral bewoond door werknemers van de fabriek Eternit. Deze wijk was vergeven van asbestafval omdat dit gratis bij de fabriek afgehaald kon worden om verhardingen te maken. Destijds was men zich nog niet bewust van de gevaren van asbest. Inmiddels is wel duidelijk wat het gevaar is van asbest en daarom is ook besloten om de gehele wijk te saneren. De oude woningen voldeden ook niet meer aan de kwaliteitseisen van deze tijd. Sinds 2005 worden woningen afgebroken en nieuwe woningen gebouwd; alle vervuilde grond wordt verwijderd en als gevolg van de asbestsanering verdwijnt ook veel groen. Daarnaast blijven door de crisis in de woningbouw ook veel plekken voor lange tijd onbebouwd.

Die onbebouwde plekken bieden mogelijkheden om de wijk groener te maken en zo kinderen een betere leefomgeving te bieden. En het groen en de speelplekken dragen bij aan de gezondheid van jong en oud in de wijk.

Voor de stichting Ouders en Vrienden van de Openbare Basisschool ’t Gijmink was dit reden om samen met de Belangencommissie 't Gijmink (BCG) en de buurtvereniging ’t Gijmink te kijken of er op tijdelijke plekken niet meer groen aangeplant kan worden en er meer speel- en ontmoetingsplekken gerealiseerd kunnen worden, zulks met als doel om de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk te bevorderen.

De gemeente Hof van Twente en woningstichting Viverion hebben zich bereid verklaard om hieraan mee te werken voor zover het hun gronden betreft.

In het kader van Jij Overijssel willen we fruitbomen en fruitstruiken (bessen en zo) planten en we willen er een aantal speelvoorzieningen plaatsen. De fruitbomen en struiken kosten ongeveer € 4.000. Verder willen we voor € 11.000 een eerste aanzet maken met speelvoorzieningen voor de jeugd.

Het terrein is beschikbaar en ons idee is dus binnen 6 maanden te realiseren.Downloads

Natuur Sociale ontmoeting en sport Fysieke voorzieningen Wonen
Laatst bewerkt op: 04-08-2016

Doe mee!

Plaats idee

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe komen kinderen door jouw idee spelenderwijs meer in aanraking met de natuur?

  We willen natuurlijke speelplekken maken maar ook plekken waar kinderen zelf fruit van de bomen kunnen plukken

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Op welke manier brengt jouw idee meer groen in de dagelijkse (leef)omgeving?

  Percelen die de komende jaren niet bebouwd worden, willen we beplanten met bomen en struiken; en we willen er grasplekken inzaaien

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Bevordering biodiversiteit

  We willen bloeinde heesters en planten aanbrengen om zo meer bijen en vlinders in de wijk te krijgen

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Bevordering sociale cohesie in de wijk

  We wilen de sociale cohesie in de wijk bevorderen door activiteiten in het groen te organiseren en bewoners mee te laten helpen met het groenonderhoud

Wat vind jij?

Foto toevoegen
Voorvertoning van uw bericht

Voeg commentaar toe informatie

Anoniem
Anoniem Expert 22-05-2019 18:36

{{comment.txt}}

afbeelding bijlage

Voeg commentaar toe preview

Preview: Sluit

Heb jij ook een geniaal idee?

Dit is de plek waar mensen met ideeën samenkomen!

Start initiatief