Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Onderdeel van:

Onderdeel van:

De arbeidsmarkt van morgen vraagt om flexibel en praktijkgericht beroepsonderwijs. Het praktijkjaren moet praktischer, realistischer en innovatiever om aan te blijven sluiten op de wensen van het bedrijfsleven. Daarom zijn er in de hele provincie initiatieven om dit te bevorderen. Een van die initiatieven is Techcovery.

Techcovery is een praktijkleercentrum, gevestigd in het Deltion College in Zwolle. Hier worden studenten van de technische MBO opleidingen van het Deltion, zoals installatietechniek en elektrotechniek, opgeleid in een bedrijfsmatige omgeving. Maar ook leerlingen vanuit brancheopleidingen komen bij Techcovery om de fijne kneepjes van het vak te leren.

Jan van Uitert staat aan het hoofd van Techcovery. Jan: “Het uitgangspunt is dat de praktijk leidend is. Daarom hebben Installatie Werk Oost & Flevoland (IWO&F), Opleidingbedrijf Metaal (OBM), het Deltion College en het regionale bedrijfsleven in 2011 Techcovery opgericht. We werken hier op dezelfde manier als in een bedrijf.”

Resultaat
Gerwin van Aefst is instructeur bij Techcovery en beaamt dit. Gerwin: “De situatie die wij nabootsen ligt dicht bij het bedrijfsleven. Omdat de opdrachten bijna identiek zijn aan de opdrachten die ze bij hun werkgever moeten uitvoeren. Ik denk dat wij in sommige gevallen de student zelfs nog meer bijbrengen dan wat ze in het bedrijfsleven leren. Ze moeten immers allround zijn als ze van school komen.” Jan: “Sinds de invoering van Techcovery is er geen uitval van studenten meer en maken ze hun opleiding sneller af, want ze zijn gemotiveerder.”

Mentaliteit
De mentaliteit bij Techcovery is gelijk aan die op de werkvloer. Dat betekent dat studenten op tijd moeten komen, ze hun medestudenten beschouwen als collega’s en er veel aandacht is voor werkmethodes zoals LEAN (gericht op efficiënt werken). Gerwin: “De belangrijkste les die ik studenten leer, is veilig werken. Fouten maken mag, zolang dit maar veilig gebeurd en van fouten leer je. Ook nauwkeurig en netjes werken vind ik belangrijk en durf vragen te stellen. Daarnaast leer je studenten om snelheid op te bouwen.”

FRIS
Techcovery is nog lang niet uitontwikkeld. Het praktijkcentrum wil FRIS gaan werken en heeft van zowel het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als de provincie Overijssel dit jaar subsidie gekregen om dit door te voeren. Jan: “FRIS staat voor Flexibel, Reductie, Innovatie en Systeemdenken. Door FRIS te werken, sluiten de opleidingen nog beter aan op de wensen van het bedrijfsleven. Want de arbeidsmarkt vraagt om beroepsonderwijs dat snel kan anticiperen op ontwikkelingen. Dat kun je bereiken door als opleider flexibel te zijn, je te focussen en overbodig stof te reduceren. Je moet continue innoveren en in systemen denken, want dat gebeurt ook op de werkvloer.”

Ook heeft FRIS als doelstelling dat er meer middelbare scholieren kiezen voor een technische opleiding en dat de doorstroom naar bijvoorbeeld HBO opleidingen hoger is. Het succes van FRIS is afhankelijk van de mate waarin de regionale bedrijven en het onderwijs samen aan de slag gaan om het technisch onderwijs te vernieuwen. Jan: “Wij zijn daar samen verantwoordelijk voor.”

Investerenintechniek
Om ervoor te zorgen dat meer jongeren voor een technische op- leiding kiezen, investeert provincie Overijssel in de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Techcovery is hier een voorbeeld van. Meer informatie vind je op www.deltion.nl/techcoveryen op www.overijssel.nl/humancapital.Downloads

Laatst bewerkt op: 04-08-2016