Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Nieuwe mobiliteit in de media Zelfrijdende voertuigen van grote invloed op traditioneel OV’

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Metro’s en trams die volledig zijn geautomatiseerd, bussen waarin de chauffeur op de snelweg het stuur los kan laten of zelfs een toekomst waarin alle traditionele vormen van openbaar vervoer volledig zijn verdwenen.

Dit zijn vooruitzichten die in een toekomst met zelfrijdende voertuigen tot de mogelijkheden kunnen behoren. Deze mogelijke toekomstscenario’s zijn gepubliceerd in een rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het KiM heeft in dit rapport vier mogelijke scenario’s bedacht over de wijze waarop mobiliteit en openbaar vervoer zich in de toekomst kunnen gaan ontwikkelen. Deze scenario’s staan uiteraard niet vast, want de ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende voertuigen zijn nog in volle gang. Het ministerie hoopt hiermee echter dat analisten en beleidsmakers gaan nadenken over toekomstige ontwikkelingen en over eventuele voor- en nadelen van veranderende vervoer- en mobiliteitsystemen.

Zelfrijdend OV

Het KiM acht de kans aannemelijk dat er veel voor het openbaar vervoer verandert als het gebruik van zelfrijdende auto’s in de toekomst normaal wordt. Twee van de vier scenario’s voorspellen een grote afname van gebruikers van openbaar vervoer. Slechts in één scenario wordt een kleine toename van het aantal gebruikers van OV vermoed.

Met name in de steden zal het openbaar vervoer grotendeels verdwijnen, stelt het rapport in twee scenario’s. Mensen kiezen vaker voor lopen en fietsen in het ene scenario, terwijl de zelfrijdende auto de noodzaak voor openbaar vervoer vervangt in het andere scenario. Wel blijven er metro’s bestaan op drukke trajecten en treinen op lange afstanden. Deze hebben geen bestuurder meer en zijn daarom goedkoop en snel. Op het platteland zal naar verwachting het traditioneel openbaar vervoer volledig vervangen worden door zelfrijdende (deel-)auto’s en busjes.

Stuur loslaten

Het rapport houdt er rekening mee dat volledig zelfrijdende auto’s misschien niet tot de toekomst behoren. Metro’s en trams worden automatisch bestuurd, maar een buschauffeur blijft essentieel. Het is waarschijnlijk wel mogelijk dat chauffeurs hun stuur kunnen loslaten wanneer een bus op de snelweg rijdt. Deze chauffeur wordt geholpen door bestuurondersteunende systemen.

In het laatste scenario dat bedacht is door het KiM, wordt het delen van voertuigen normaal en dus blijven traditionele vormen van het OV belangrijk. Automatisering maakt het mogelijk dat treinen en metro’s automatisch en snel kunnen rijden. Bovendien wordt het reizen met het OV gemakkelijker door het gebruik van ICT.

Verkeersveiligheid

Het KiM verwacht positieve gevolgen voor de verkeersveiligheid door technologische innovaties. Automatisering op vaste trajecten zal botsingen zo goed als onmogelijk maken en in het OV en de auto wordt intensief gebruik gemaakt van waarschuwingssystemen. Bovendien kunnen zelfrijdende auto’s sneller reageren op veranderingen in het verkeer. Daarmee wordt ook de wegcapaciteit vergroot, omdat auto’s dichter op elkaar zullen kunnen rijden.

De mogelijk komst van technologische ontwikkelingen en zelfrijdende voertuigen zal volgens dit rapport grote gevolgen gaan hebben voor de sector. Het ministerie en het KiM hopen dat deze bedachte scenario’s, professionals in de OV-sector ertoe aansporen om te gaan nadenken over zowel korte- als langetermijnontwikkelingen in het openbaar vervoer.

www.ovpro.nlDownloads

Laatst bewerkt op: 04-08-2016