Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Nieuwe mobiliteit in de media Met de e-bike naar school? Ik doe mee!

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Hoeveel scholieren en studenten willen en kunnen met de e-bike naar school reizen? Hoe kijken ze er tegenaan? Wat zijn hun wensen en eisen?

Voor een antwoord op deze vragen is een pilot gestart waarbij 170 scholieren en studenten een maand lang met de e-bike naar hun onderwijsinstelling zijn gefietst. Om de overvolle bussen en treinen richting Groningen te ontlasten, is het van belang scholieren en studenten te enthousiasmeren voor andere vervoerskeuzes, zoals de E-bike. Met een E-bike zullen degenen die anders 'te ver' van hun onderwijsinstelling afwoonden nu een goed alternatief hebben voor het OV.

In het najaar 2014 en voorjaar 2015 hebben we daarom in onze regio een pilot gehouden, waarin 170 scholieren en studenten een maand lang de e-bike hebben gebruikt om naar hun opleiding te fietsen. Om de ritten te kunnen registreren is een GPS-tracking systeem ingezet. De deelnemers (en hun ouders) hebben vervolgens een enquête ingevuld over hun bevindingen.

Werving en redenen om mee te doen

De pilot is uitgevoerd bij CSG Augustinus en CSG Wessel Gansfort, Hanzehogeschool, Noorderpoort, Alfacollege en Rijksuniversiteit Groningen. De werving van de deelnemers liep via de scholen zelf op hun eigen manier.

Ruim 170 scholieren en studenten hebben gebruik gemaakt van de e-bike (59 CSG, 43 Hanze, 41 RUG, 15 Alfacollege, 13 Noorderpoort). Deelnemers deden vooral mee, omdat ze graag een e-bike wilden uitproberen. Met name om te kijken of je sneller op school bent dan anders. Studenten uit het Hoger Onderwijs gaven in gesprekken aan dat ze graag mee wilden doen omdat ze dan flexibeler zijn. De busverbinding naar hun woonplaats is niet optimaal, met soms maar één bus per uur.

Groningenbereikbaar.nlDownloads

Laatst bewerkt op: 04-08-2016