Start initiatief

P.C.O.B Avereest.

Wij zijn een protestant christelijke ouderenbond en hebben zowel leden uit Balkbrug als uit Dedemsvaart. Voor de leden organiseren wij een maandelijkse con-tactmiddag met uitzon-dering van de vakantie-tijd.
Daarnaast organiseren wij een voor-/najaar dagreis. In januari houden wij de ledenver-
gadering met aanslui-tend een ontspanning.
Het aantal leden wat gemidd. aanwezig is op elke activiteit bedraagt een 80 pers.
Op deze middagen nodigen wij sprekers(sters) uit. De onderwer-pen zijn divers en heb-ben een cultureel, educatief en of een maatschappelijk karak-ter.
Het organiseren van al deze activiteiten wordt door eigen leden gedaan. Hier valt ook onder het inschenken van koffie/thee en het inrichten/opruimen van de zaal.
Ook de sociale contac-ten en het naar elkaar omzien vinden wij be-langrijk. de samenhorig-heid is groot. Al met al vindt hier een stukje participatiesamenleving plaats. Alleen wij noe-men het anders!Downloads

Sociale ontmoeting en sport
Laatst bewerkt op: 04-08-2016

Start aangesloten beweging

Initiatief

Wat vind jij?

Foto toevoegen
Voorvertoning van uw bericht

Voeg commentaar toe informatie

Anoniem
Anoniem Expert 20-08-2019 8:8

{{comment.txt}}

afbeelding bijlage

Voeg commentaar toe preview

Preview: Sluit

Heb jij ook een geniaal idee?

Dit is de plek waar mensen met ideeën samenkomen!

Start initiatief