Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Digitaal dorpsplein Heeten

Om te komen tot een dorpsplan voor de toekomst is in 2013 de werkgroep Heeten 2025 opgericht. Eén van de actiepunten uit Heeten 2025 was het opzetten van een 'Virtueel Dorpsplein'. Het wordt een virtuele verzamelplek voor Heetense inwoners, clubs, verenigingen, ondernemers, scholen, instellingen en de kerk. Doel is om plezier te maken, elkaar te helpen, of te informeren. Dit alles vanaf een lokale startpagina, ondersteund door een platform dat gericht is op gebruiksgemak. Dit laatste zorgt er voor dat het dorpsplein ook toegankelijk wordt voor bijvoorbeeld ouderen (via touchscreens), die op dit moment geen of slechts moeizaam gebruik kunnen maken van het internet. Ook op het gebied van de zorg zijn er vele mogelijkheden, met bijvoorbeeld webcam-gesprekken.
Het doel is om het 2e kwartaal 2015 van start te gaan. Voor de start van het dorpsplein is een werkgroep opgericht, waarin o.a. het Plaatselijke Belang en de Heetense Ondernemersvereniging zijn vertegenwoordigd. Beide partijen steunen het initiatief.
Er is inmiddels een enquête uitgevoerd en 40 partijen hebben positief gereageerd om deel te nemen aan het platform.Downloads

Sociale ontmoeting en sport
Laatst bewerkt op: 04-08-2016