Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Hospice Zwolle is een kleinschalig bijna-thuis-huis dat momenteel wordt gebouwd aan de Wipstrikkerallee in Zwolle. Het huis staat open voor mensen die – om wat voor reden ook − de laatste fase van hun leven niet thuis kunnen doorbrengen.

Zij worden er begeleid en verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en hun eigen vertrouwde zorgverleners. Bijna zoals thuis.
Naar verwachting zal Hospice Zwolle begin 2016 haar eerste gasten kunnen verwelkomen.

Initiatief
Het idee voor de oprichting van Hospice Zwolle is in 2006 ontstaan uit een burgerinitiatief van vijf dames uit Zwolle. Zij zagen dat een dergelijke, onafhankelijke zorgvoorziening in Zwolle ontbrak. En ze zagen ook dat er ruimte voor was, naast de al bestaande voorzieningen voor terminale zorg, die gelieerd zijn aan Zwolse zorginstellingen.

Kenmerkend voor een bijna-thuis-huis is de huiselijke sfeer die wordt nagestreefd. In tegenstelling tot instellingsgebonden hospices, behouden gasten in het bijna-thuis-huis hun eigen huisarts en verpleging. Verder spelen goed opgeleide en zeer gemotiveerde vrijwilligers een cruciale rol bij het dagelijks contact en de begeleiding van de gasten en hun naasten. Waar nodig vindt er professionele ondersteuning plaats vanuit de thuiszorg.
De leiding over de dagelijkse gang van zaken berust bij twee coördinatoren, de enige betaalde krachten bij Hospice Zwolle.

Samen voor Hospice Zwolle
Na een lange zoek- en oriëntatietocht is het initiatief Hospice Zwolle gaandeweg breed door de Zwolse gemeenschap ondersteund. Het motto ‘Samen voor Hospice Zwolle’ is daarmee werkelijkheid geworden. Zo is financiële ondersteuning ontvangen van de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel, de Zwolse woningcorporaties Openbaar Belang en SWZ, Zwolse Fondsen, maatschappelijk organisaties, bedrijven en particulieren. Daarnaast wordt voor de werving en opleiding van de vrijwilligers samengewerkt met de Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!. De ROC's Landstede en Deltion College en de Gereformeerde School stellen (gratis) docenten beschikbaar.

De grote ondersteuning van dit Zwolse initiatief heeft erin geresulteerd dat nu voortvarend gebouwd wordt aan Zwolle Hospice. Het huis krijgt vijf gastenkamers. Daarnaast komt er een speciale jongerenkamer, waar jongere gasten bijvoorbeeld nog een keer harde muziek kunnen draaien als zij daar behoefte aan hebben, zonder dat het de andere gasten stoort.
In samenwerking met de inmiddels aangestelde coördinatoren, Jacqueline Diepman en Joke Boerma, wordt door alle bij dit project betrokken vrijwilligers keihard gewerkt aan de voorbereidingen die samenhangen met de ingebruikneming van het huis. Allen worden geïnspireerd door het vooruitzicht dat de realisatie van Hospice Zwolle zeer binnenkort werkelijkheid gaat worden!

Het Oranje Fonds ondersteunt het initiatief Hospice Zwolle met een prachtige bijdrage van € 25.000.

Zwolle, september 2015Downloads

Milieu en duurzaamheid Zorg, burenhulp en veiligheid
Laatst bewerkt op: 04-08-2016