Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Een natuurbegraafplaats bij Fortmond Laatste rustplaats aan de IJssel

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Een natuurbegraafplaats bij Fortmond.

Met dit idee wonnen Sem Holweg, Pebbles Ammerlaan en Gideon Peele de prijsvraag ‘Ruimte voor Ruimdenkers’. Met de prijs, een geldbedrag van 20.000 euro, gaan de architecten uit Rotterdam aan de slag met de gemeente, omwonenden en Staatsbosbeheer om te onderzoeken of het idee daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. In een bocht van de IJssel, tussen Olst en Wijhe, ligt de oude steenfabriek van Fortmond. In de jaren ’70 is de fabriek gesloten en is het gebied eigendom van Staatsbosbeheer geworden. Het is een bijzonder natuurgebied in de Duursche Waarden. De oude steenovens en schoorsteen zijn markante elementen in het landschap. Een bekende plek voor natuurliefhebbers en rustzoekers. Maar hoe komen drie jonge architecten uit Rotterdam hier terecht?

##Gewonnen
Fortmond was één van de locaties die centraal stond bij de wedstrijd ‘Ruimte voor Ruimdenkers’, waarmee de provincie hoopte op een creatieve manier oplossingen te vinden voor leegstand. Want in Overijssel is leegstand een probleem, zowel in de steden als in het buitengebied. Daarom heeft de provincie ontwerpers uitgedaagd om een vernieuwend, maar ook haalbaar, plan te bedenken voor één van deze locaties. Sem, Pebbles en Gideon besloten mee te doen. “We hebben de locaties bekeken en we werden gelijk verliefd op Fortmond”, vertelt Sem. “Het idee voor een natuurrust- plaats ontstond vrij snel en hoe meer we erover nadachten en spraken, hoe beter alles op zijn plek viel. Toch waren we verrast toen we wonnen, want de plannen van de andere ontwerpers voor andere locaties waren ook heel erg goed.”

##Natuurlijke rustplaats
Op een natuurrustplaats vind je geen keurige rechte rijen met grafstenen en verharde paden. De overledenen worden op een mooie plek in de natuur begraven of uitgestrooid, er zijn geen hekken of zerken. De oude steenovens van Fortmond kunnen dienst doen als kapel of afscheidsruimte. Volgens de ontwerpers kan het gebied met minimale aanpassingen en behoud van de ecologie een natuur- rustplaats worden.

##Rouwstoet op het water
Is de laatste rustplaats langs de IJssel binnenkort een feit? “Nog niet” zegt Sem. “Maar we zijn wel heel serieus met het plan bezig om te kijken of we het kunnen realiseren.
De gemeente, de provincie en Staatsbosbeheer zijn onverdeeld enthousiast maar het belangrijkste is dat we nu in gesprek gaan met de omwonenden. Het gebied moet toegankelijk blijven voor bezoekers en de natuurbegraafplaats mag de rust voor de omwonenden niet verstoren. We hebben goed nagedacht over de consequenties voor de mensen in de buurt, je wilt niet iedere dag een rouwstoet langs je deur. Daarom hebben wij in ons plan bijvoorbeeld de mogelijkheid opgenomen dat mensen met een bootje via de IJssel aankomen. Dankzij deze prijs hebben we de mogelijkheid om van het idee een plan te maken en zijn we een stap dichter bij de realisatie.”

##Ruimte voor Ruimdenkers
Ruimte voor Ruimdenkers is een prijsvraag voor starters op de arbeidsmarkt met vernieuwende ideeën voor leegstaande winkels, boerderijen, scholen en fabrieken. De wedstrijd leverde een aantal realiseerbare plannen op. En daar heeft ook de provincie baat bij: Ruimte voor Ruimdenkers wordt vervolgd! www.ruimtevoorruimdenkers.nlDownloads

Laatst bewerkt op: 04-08-2016