Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Borne spoort veilig

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Dat een ongeluk in een klein hoekje zit, weet men in Borne maar al te goed. In november 2013 ontspoorde hier een goederentrein. Er vielen gelukkig geen slachtoffers, maar het spoor raakte flink beschadigd.

Toeval wil dat de gemeente Borne ten tijde van de ontsporing al met inwoners en de Veiligheidsregio Twente bezig was om de bewustwording bij de inwoners omtrent spoorveiligheid te vergroten. Omdat steeds meer vervoer over het spoor gaat, heeft de Veiligheidsregio Twente (de politie, brandweer, gemeenten en geneeskundige hulpverlenings- organisaties in Twente) in 2012 onderzocht hoe het met de fysieke veiligheid rond het spoor in Twente gesteld was. Uit dit onderzoek kwam een aantal aanbevelingen. Nicole Teesink, beleidsadviseur integrale veiligheid bij de gemeente Borne: “Een aanbeveling was dat er meer winst op het gebied van veiligheid is te behalen wanneer de zelfredzaamheid van bewoners wordt vergroot. In de eerste minuten na een ramp zijn er namelijk nog geen hulpverleners aanwezig.”

Dwars door het Twentse Borne loopt een spoorlijn met vijf gelijkvloerse overgangen. Over deze spoorlijn denderen dagelijks (goederen)treinen. De kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen bij het vervoer over spoor is klein, maar als er toch iets mis gaat, kun je maar beter voorbereid zijn. Nicole: “We willen bewoners beter in staat stellen adequaat te reageren bij een ongeval op het spoor.”

##Meedenken
Bijna 800 inwoners van Borne deden mee aan een onderzoek over spoorveiligheid in Borne. Zeker 100 mensen wilden hier actief over meedenken; uiteindelijk bleef een groep van 30 enthousiastelingen over. Alex Soer, Gerrit Maas, Anita Awater en Henk Adams zijn vier van hen. Alex Soer:

“Ik woon dicht bij het spoor en als je de kans krijgt om mee te praten, dan moet je dat doen.”

Gerrit Maas denkt hier hetzelfde over. Doordat hij vroeger in de petrochemie werkzaam is geweest, was hij met name geïnteresseerd in het veiligheidsaspect. Anita Awater:

“Ik woon weliswaar niet dicht bij het spoor, maar ik fiets er wel. Ik wil op de hoogte zijn van wat daar gebeurt”.

##Resultaat
Het resultaat van al dit denkwerk is een meterkastkaart voor alle inwoners van Borne, een informatiekrant en een bewonersoefening rond het spoor. “We hebben er als inwoners veel van opgestoken,” vertellen Henk, Alex, Anita en Gerrit. “Zaken zijn goed uitgelegd, er werd naar ons geluisterd en er wordt ook echt iets met de ideeën gedaan.” Alex vervolgt: “Ik ben trots op het resultaat en vind het positief dat ik als burger samen met de overheid en de professionals iets heb neergezet.” Anita: “De meterkastkaart is erg handig. Er kan altijd wat gebeuren en dan weet je als burger wat je moet doen. Er zou wat mij betreft meer geoefend mogen worden, zodat we meer mensen bereiken.”

##Tips
Tips voor de inwoners van Borne hebben de vier ook: “Kijk af en toe op de meterkaart zodat je weet wat je moet doen bij een calamiteit. Een gifwolk vraagt een andere benadering dan een ontsporing. Hou de windrichting in de gaten. Henk Adams vult aan: “En blijf zo ver mogelijk weg van een rampplek, ramptoerisme is pas een echte ramp!”

Het project ‘Zelfredzaamheid en spoorveiligheid’ is onder leiding van de Veiligheidsregio Twente uitgevoerd. Het resultaat is niet alleen een meterkastkaart, een informatiekrant en een bewoners- oefening. Ook werd er een app geopperd. Deze wordt nu met de Veiligheidsregio’s IJsselland en Drenthe ontwikkeld. En voor alle spoorgemeenten in Overijssel is er een toolkit beschikbaar zodat ook zij met hun bewoners aan de slag kunnen. Meer informatie: www.vrtwente.nl.Downloads

Laatst bewerkt op: 04-08-2016