Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Overijssel op koers?

Onderdeel van:

Onderdeel van:


Een nieuw bestuur, een nieuw coalitieakkoord. Onder het motto ‘Overijssel werkt!’ volgt het bestuur de komende vier jaar een andere koers. De uitgangspunten: samenwerken en krachten bundelen. Er ligt nu een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Voor de verdere invulling en de manier waarop de ambities gerealiseerd worden, benut het bestuur graag de energie van de Overijsselse samenleving. Wie en wat hebben we nodig in onze provincie om de komende vier jaar een nieuwe koers in te slaan? Een aantal Overijsselaars geeft hun mening:

“Je eigen geluk creëren”

Lianne Arling

“We beleven de wereld in de 21e eeuw anders dan voorheen. We doén ook anders; hebben andere manieren van communiceren en leven. We gaan makkelijker dan ooit tevoren - digitaal en in levende lijve - de hele wereld over. En we leven meer en meer in een samenleving die vanzelf ontstaat, in plaats van een maatschappij die we denken te kunnen inrichten. Onze ‘afhankelijkheid’ van een overheid wordt daarmee ook steeds minder. Tegenwoordig creëren we ons eigen geluk. Voor bestuurders geldt: werk minder met strakke regels en kaders en durf meer te laten gebeuren en houdt het algemeen belang in het oog. Dit vraagt om een andere houding. Ook bij inwoners.”

“Passie, eigenheid en schoonheid zijn sleutels”

Rini te Velthuis

“In deze ‘transitietijd’ hebben we volgens mij een prachtige kans om een heleboel zaken grondig opnieuw in te richten. Ik ben bijvoorbeeld heel trots op wat er tegenwoordig in Zwolle gebeurt. Vanuit passie en eigenheid worden hier prachtige dingen gedaan. We hebben een overheid nodig die dit optimaal faciliteert. De gemeente Zwolle heeft daar oog voor. Samen - ondernemers, onderwijs, overheid en inwoners - optrekken, dromen en realiseren! Hoe dat er dan uit komt te zien, kan in mijn beleving per stad of regio verschillend zijn. Als we maar goed kijken naar wie daarbij welke rol kan innemen. Samen op zoek naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid!”

“Donders snel veel van elkaar leren”

Kornelis Wetsema

“Er verandert zo verschrikkelijk veel in deze tijd. Op zoveel gebieden. En zo snel! Dat is bijna niet meer bij te houden. Mijn dochter van 14 staat nu voor de keuze van haar vakkenpakket op school, maar hoe kan zij daar nu verstandige keuzes in maken als de banen van vandaag over een paar jaar niet meer bestaan, en er banen zijn in vakgebieden die nu nog niet eens zijn uitgevonden? Ons onderwijs lijkt daar nog nauwelijks op ingericht. En dat geldt voor de meeste andere onderwerpen in onze samenleving. We zijn teveel bezig met de waan van de dag; wat er nu op ons bordje ligt. Maar er komt een orkaan van veranderingen op ons af en we kunnen ons nu niet voorstellen wat we over 10 jaar nodig hebben. De enige manier om daarmee om te gaan is om nu donders snel veel van elkaar te leren! Dat kun je volgens mij alleen maar doen door met elkaar in gesprek te blijven en continu nieuwe verbindingen te maken. Wij - maar ook onze bestuurders - moeten ons hier heel bewust van zijn.”

“Visionairs in de samenleving moet je koesteren”

Wiebe Blauw

“Als bewoner van de binnenstad van Steenwijk zie ik leegstand als voorbeeld van de veranderende tijd. De gedachte: ‘we worden alleen maar rijker en rijker’ gaat niet meer op. We moeten niet meer denken in dichtgetimmerde beleidsplannen, maar experimenteren! Geef leegstaande panden een woon- bestemming. Maak binnensteden weer aantrekkelijk voor gezinnen. Geef mensen de kans om in leegstaande ruimtes meer ambachtelijk te werken. Terug naar de basis, dichter bij huis, en niet de ogen gericht op ‘het grote geld’. Wat we nodig hebben zijn gezond verstand en creatieve impulsen. En bestuurders die stimuleren en mogelijk maken. We moeten de visionairs in onze samenleving - of dat nu inwoners of ondernemers zijn - koesteren!”

“Wat we nodig hebben zijn ‘aanslingeraars’!”

Frans van Ginkel

“We leven allemaal grotendeels op onze eigen postzegel, vaak met de gordijnen dicht. We zijn als het ware een tijd lang verlamd geraakt, en verblind, door een ‘verzorgingsstaat’ en een soort meeslepende individualisering. Ik bedoel, als er in een dorp drie eenzame ouderen zo’n beetje naast elkaar wonen, dan ga je toch samen dingen doen?! Zo simpel is het volgens mij vaak. Oplossingen zitten vaak gewoon bij de mensen zelf; niet bij een beleidsmaker op een kantoor. Het mooie - en ook het wonderlijke - van deze tijd is dat we ‘aanslingeraars’ nodig hebben die met gezond verstand en wat creativiteit, heel kleinschalig, vaak prachtige dingen voor elkaar krijgen in menselijkheid. Want dat is wat we nodig hebben: verbinding tussen mensen. De sleutelwoorden zijn wat mij betreft openheid, vertrouwen en oprechtheid.”

“Echtheid en authenticiteit!”

Gooitske Zijlstra

“Wat we nodig hebben, is ècht contact! Als mens, als professional, als organisatie. Elkaars verhaal horen en passies leren kennen. Luisteren. En niet bang zijn een onbekende weg in te slaan. Een stip op de horizon, maar een route er naartoe die we samen schetsen, terwijl we al lopen. Dat vraagt creativiteit en vertrouwen. Wat we nodig hebben zijn ontmoetingen tussen verschillende soorten DNA, zodat we tot nieuwe inzichten en oplossingen komen. Niet alleen creatievelingen, maar ook realisten die het proces scherp kunnen houden. Zo heb je niet alleen vrijheid en flexibiliteit, maar ook heldere kaders en spelregels. De èchte dialoog zo belangrijk! Respect voor elkaars visie. En dat vraagt om echtheid, authenticiteit.”

“Kijk in elkaars keuken”

Frances Meester

“Samenwerken: van mens tot mens. Daar draait het om. Geen vooroordelen meer over aanzien, functies en macht. Gewoon er achter komen wat jij wilt, en wat ik wil, en dan zien waar we samen een win-win kunnen creëren. Of dat nou met een wethouder is, of met een buurvrouw; maakt niet uit. We moeten delen, in plaats van focussen op ‘hebben’. Niet meer top-down, maar rechtstreeks vanuit de samenleving; van bestuur naar de inwoners, en omgekeerd. Met openheid en nieuwsgierigheid een gesprek organiseren is heel vaak veel makkelijker dan veel mensen denken. Waarom lopen we niet veel vaker en makkelijker bij elkaar binnen? Kijk in elkaars keuken!”

“Geen enkel probleem heeft maar één eigenaar”

Rudie Jansman

“We moeten terug naar meer dingen samen aanpakken. Samen delen, anders denken over bezit en eigenaarschap, samen dingen ontwikkelen. En vooral op een kleinschalig niveau. Maar dan wel op een nieuwe manier, met nieuwe middelen en inzichten. Want we kunnen niet blijven dienen en denken zoals we heel lang gedaan hebben, en maar blijven focussen op kwantitatieve groei. Vernieuwing van de samenleving vraagt volgens mij om mensen aan het stuur zonder groot ego. Wat we nodig hebben zijn mensen die dingen mogelijk helpen maken, hindernissen wegnemen. Zoals de provincie in het landschap verantwoordelijk voor de wegen en andere vlotte en veilige infrastructuur, zo zou er ook een goed werkende ‘infrastructuur’ moeten zijn om dingen voor elkaar te krijgen! Bestuurders worden dan ‘wegbereiders’.”

“Terug naar de menselijke maat”

Richard Keizer

“Mensen zijn ‘regeltjes-moe’ en snappen best dat in deze tijd van ‘krimp’ - in de breedste zin - voorzieningen wegvallen en dingen heel erg moeten veranderen. Maar dan heb je dus ruimte nodig, om mee te denken en doen! En mensen ervaren vaak juist gebrek aan ruimte. Er zijn veel te veel verschillende bestuurslagen, allemaal met hun eigen regels en beperkingen. De enige oplossing voor de verschillende overheden is het laten zien van je menselijke kant, je echte gezicht. Dichter bij de mensen. En niet alleen vlak voor verkiezingen! Hoezo is het raar om geregeld willekeurige inwoners op te zoeken? Zomaar een straat in te gaan, en daar te luisteren naar wat er leeft. En zelf te voelen waar de energie zit. Durf als bestuurder of beleidsmaker met je neus de andere kant uit te lopen! En mee te bewegen met wat er al speelt.”

Coalitieakkoord

Het versterken van de regionale economie is één van de pijlers van ons nieuwe bestuur. De maatschappelijke opgaven van de provincie zijn economie en werkgelegenheid, een gezonde en veilige leefomgeving, energie en duurzaamheid, mobiliteit, natuur en landbouw, cultuur en sociaal en de kwaliteit van het openbaar bestuur. Ben jij nieuwsgierig naar de koers van Overijssel voor de komende vier jaar? Lees dan het coalitieakkoord op www.overijssel.nl/coalitieakkoord.Downloads

Laatst bewerkt op: 04-08-2016