Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

H-a-h mei 2015 Scheepswrak heeft zijn taak volbracht

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Scheepswrak heeft zijn taak volbracht

Op de bodem van de IJssel, ter hoogte van Kampen liggen drie 15de eeuwse scheepswrakken; een IJsselkogge, een punter en een rivieraak. De schepen zijn geen stille getuigen van een bloedige strijd of een noodlottig ongeval, integendeel. Ze zijn het bewijs dat Nederland 500 jaar geleden al bezig was met watermanagement. En dat doen we nog steeds, want we geven ruimte aan de rivier.

Uit archeologisch onderzoek blijkt dat de schepen bewust zijn afgezonken op deze plaats. Waarschijnlijk om de water- loop in dit gedeelte van de rivier te beïnvloeden en de haven en de stad te beschermen tegen hoog water.

Ook nu is Nederland -waterland bij uitstek- bezig met de vraag hoe de rivieren stromen, de bijzondere natuur in de uiterwaarden behouden blijft en we er bovendien voor kunnen zorgen dat iedereen droge voeten houdt.

Schop in de grond

Daarom krijgen in heel Nederland rivieren de ruimte en worden in totaal vier miljoen mensen beschermd tegen het water. Eén van die plekken is de IJsseldelta, bij Kampen en Zwolle. Na elf jaar studie en planvorming, gaat de schop in de grond. Over een lengte van 7,5 kilometer wordt de IJssel uitgediept, om zo het water meer ruimte te geven. Het afgegraven zand wordt gebruikt om nieuwe dijken aan te leggen langs het Reevediep, een hoogwatergeul die tussen de IJssel en het Drontermeer wordt aangelegd. De 500 jaar oude IJsselkogge, de punter en de rivieraak op de bodem van de rivier hebben hun taak volbracht. Deze wrakken worden geborgen en daarna overgebracht naar de Bataviawerf in Lelystad. Hier gaan ze proberen de 20 meter lange IJsselkogge te conserveren en in ere te herstellen. Ook de andere twee schepen worden onderzocht en mogelijk gerestaureerd.

Meer informatie: www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl.Downloads

Laatst bewerkt op: 04-08-2016