Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

H-a-h april 2015 Overijssel Werkt!

Onderdeel van:

Onderdeel van:

‘Overijssel Werkt!’

Op woensdag 20 mei 2015 zijn Eddy van Hijum, Hester Maij, Monique van Haaf, Erik Lievers en Bert Boerman tijdens de vergadering van Provinciale Staten als leden van Gedeputeerde Staten benoemd en geïnstalleerd. Daarmee is het nieuwe college van provincie Overijssel een feit. Onder het motto ‘Overijssel werkt!’ gaan de coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en CU samen met de partijen in de Staten, de inwoners van Overijssel en de samenwerkingspartners voortvarend aan de slag. De belangrijkste speerpunten? Werkgelegenheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landbouw.

Portefeuilleverdeling
Het nieuwe college bestaat uit vijf gedeputeerden en de Commissaris van de Koning. Elk heeft een eigen aandachtsgebied.

  • Ank Bijleveld-Schouten (CDA): Voorzitter GS en PS, Kwaliteit openbaar bestuur.
  • Eddy van Hijum (CDA): Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid.
  • Hester Maij (CDA): Landbouw, Natuur en Cultuur.
  • Monique van Haaf (VVD): Ruimte, Grondbeleid en Handhaving.
  • Erik Lievers (D66): Energie, Milieu en Europa.
  • Bert Boerman (CU): Mobiliteit, Water en Sociaal.

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is een akkoord op hoofdlijnen. Het nieuwe college richt zich op een aantal hoofdopgaven voor Overijssel, die zij de komende periode voor haar ziet en waar zij samen met de Overijsselse samenleving verdere invulling aan gaat geven. ‘Overijssel Werkt!’ draagt daarmee nadrukkelijk de boodschap van een gedeelde ambitie uit.

Commissaris van de Koning Ank Bijleveld, namens het nieuwe college: “Wij hebben het vertrouwen dat we in deze samen- stelling een stabiele en slagvaardige combinatie zijn. Samen willen we werken aan het Overijssel van morgen. Daarbij koesteren we bestaande kwaliteiten, maar willen ook over de grens kijken. Het akkoord heet Overijssel werkt: we willen aan de slag. Dit willen we met anderen doen. Met inwoners, met ondernemers, organisaties en met mede-overheden.” Nieuwsgierig naar het coalitieakkoord?
Kijk op www.overijssel.nl/coalitieakkoord.

Bijschrift foto: Het college van Gedeputeerde Staten: de gedeputeerden Monique van Haaf en Erik Lievers, Provinciesecretaris Johan Osinga, Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten en de gedeputeerden Bert Boerman, Hester Maij en Eddy van Hijum.Downloads

Laatst bewerkt op: 04-08-2016