Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Club Cele Debat Jong en Dakloos

Onderdeel van:

Onderdeel van:

#Kijk het tafel gesprek over "Jong en Dakloos" terug.

We praatten over het probleem dat ook in Zwolle jongeren zonder dak boven hun hoofd leven. Een groot taboe!

Maandelijks staat Club Cele Studio CC op het programma. Een actueel, interactief programma over een maatschappelijk thema.

Bijna niemand kan zich voorstellen wat het betekent als je geen thuis hebt, omdat je om wat voor reden ook in de shit bent gekomen. Helemaal niet als je puber bent.

Er rust een groot taboe op, ouderen en jongeren schamen zich om te vertellen dat ze in een situatie zitten waarin ze steeds dieper in de schulden raken. Vertel maar eens aan je omgeving dat je het niet meer kunt bolwerken en dat er geen uitweg meer is. Dat je daardoor de keuze voor jou wordt gemaakt waardoor je op straat moet leven.

Verschillende oorzaken zijn te benoemen, maar belangrijker is het voorkomen van die akelige situatie. Gelukkig zijn er projecten in Zwolle waarbij jongeren geholpen worden met de basisregels van het leven om weer in de maatschappij te kunnen functioneren.

In drie gespreksrondes discussieerden gasten met elkaar en het aanwezige publiek over dit actuele thema. Aan bod kwamen de verschillende partijen die met jongere dak-, en thuislozen te maken hebben, wat de gevolgen zijn (zowel positief als negatief) en oplossingen die de problemen kunnen voorkomen.

Aan tafel zaten o.a.:

  • Merlijn Pullen; Limor - Bankhoppers en Maatjesproject

  • Mirjam Hoijtink; Trajectbegeleider Team Zwerfjongeren GGD IJsselland

  • Evita Keulen; preventiemedewerker Gemeente Kampen (woordvoerder community Niemand krijgt de schuld )

In het publiek zijn verschillende mensen die hun bijdrage aan deze avond gaven van Opvanghuis De Herberg, Het Leger des Heils, Hart voor Zwolle, Fast Forward, Take Off.

Het programma werd muzikaal ondersteund door Willem Gunneman en geleid door programmamaker en presentator André van der Zee, bekend van o.a. EDNED.Downloads

Laatst bewerkt op: 04-08-2016