Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

vrijheidscolleges Vier vrijheden

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Over de vrijheidscolleges

Op 6 januari 1941 sprak president Franklin Delano Roosevelt in Washington de ‘State of the Union’ uit, de jaarlijkse troonrede van het Amerikaanse volk. Zijn rede ging de geschiedenis in als de ‘Four Freedoms’ rede: Roosevelt formuleerde vier vrijheden die voor iederen ter wereld gelden en die nog steeds actueel zijn: de freedom of fear , freedom from want , freedom of speech & expression en de freedom of worship .

OURS... to fight for

###
Waarom is dat zo bijzonder?
Bedenk dat, op het moment dat Roosevelt deze woorden uitsprak, Amerika nog niet in oorlog was met de Asmogendheden. Roosevelt formuleerde vier vrijheden die aan de basis staan van zelfbeschikkingsrecht en democratie, en daarmee vier waarden die diametraal tegenover het Nazi-gedachtengoed stonden.

Hij nam een voorsprong op de deelname van Amerika aan de kant van de geallieerden en formuleerde principes voor het ontstaan van de Verenigde Naties en van de wederzijdse hulp van landen en volkeren aan elkaar.

Nu, ruim zeventig jaar later, zijn deze vrijheden doorgegeven in (inter)nationale wetten en verdragen en in (in)formele omgangsregels tussen burger en overheid en tussen burgers onderling. De vrijheden gaan over de omgang met elkaar in het dagelijks leven. Het is van groot belang om steeds aandacht te blijven besteden aan deze omgang met elkaar, zoals ook Roosevelt stelde:
‘If civilization is to survive, we must cultivate the science of human relationships – the ability of all peoples, of all kinds, to live together, in the same world at peace.’

Roosevelts Four Freedoms

Universeel

Tegelijkertijd lijkt het alsof de Vrijheden nu onder druk staan. Maar is dat ook zo? Iedere generatie formuleert wat de Vier Vrijheden voor hem of haar betekent, maar toch zijn het universele waarden. Ieder mens heeft het recht zijn mening uit te dragen, ieder mens mag een god aanbidden op de manier zoals hij wil. Ieder mens moet gevrijwaard blijven van angst en onderdrukking en ieder mens moet gevrijwaard zijn van gebrek en honger.

Het zijn waarden die ons voorhouden hoe we met elkaar moeten omgaan, dat we gelijkwaardig zijn en dat we met respect en betrokkenheid met elkaar verbonden zijn. Dat gaat niet alleen over gebeurtenissen in het verleden, dat gaat ook over het debat van vandaag de dag: over Charlie Hebdo, over de Palestijnen en Israël, over IS, Breivik, schuldenproblematiek, criminaliteit en nog veel meer.

Bekijk hier het overzicht van alle Vrijheidscolleges verspreidt door het gehele land.Downloads

Laatst bewerkt op: 04-08-2016