Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Jij stemt Waterschapsverkiezingen

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Wist jij dat de Overijsselse waterschappen vierentwintig uur per dag het water in Overijssel in goede banen leiden? Zij zorgen ervoor dat onze dijken veilig zijn en dat er voor iedereen schoon en voldoende water is.

Stem jij ook?

Er zijn vier waterschappen in Overijssel: Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel
en Vechtstromen. Op 18 maart zijn er bij drie van hen verkiezingen. Bij waterschap Vechtstromen zijn al verkiezingen geweest. Kijk voor meer informatie over de waterschapsverkiezingen op:

Waarom stemmen voor waterschap?

Vijf Overijsselaars vertellen waarom zij het werk van de waterschappen belangrijk vinden en waarom jij zou moeten stemmen!

####Ageeth Hendriks - inwoner van Zwolle-Zuid**

Onze achtertuin ligt pal aan het water. Mijn zoon gaat graag met een bootje het water op. Water geeft mij een gevoel van vrijheid; het creëert natuurbeleving in de stad. Het moet wel goed onderhouden worden. Soms groeit het achter ons huis vol met waterplanten. Dat ruikt niet fris, dus dan bel ik het waterschap en komen zij maaien. Ik vind het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met natuur. Daar let ik op als ik stem tijdens de waterschapsverkiezingen. Als je je stem niet laat horen, gebeurt er ook niets!

Bert Kok - Melkveehouder in Mastenbroek

Er zitten in deze omgeving veel muskusratten. Die beestjes richten veel schade aan, doordat ze graven in de slootkant. Toen een loonwerker bijvoorbeeld eens met een hakselaar dicht langs de kant van mijn land reed, zakte de hele slootwal onder hem vandaan. Ik vind het erg belangrijk dat het water- schap muskusratten consequent bestrijdt. Wat mij betreft moet het nieuwe bestuur hier meer geld voor vrijmaken. Tijdens de waterschapsverkiezingen zal ik dan ook stemmen op iemand die de belangen van agrariërs goed voor ogen heeft.

Trijnie Vredeveld en Alma Tikai - Vrijwillige dijkwachters in Herxen

Trijnie: ]

Ik combineer mijn passie voor wandelen graag met een vrijwillige functie bij de dijkwacht. Dijkwachters houden de dijken in de gaten bij hoogwater. We lopen met een portofoon over de dijk en geven scheuren en gebreken door. Nuttig werk, maar ook leuk om te doen!” Alma: “Onze belangrijkste taak is ervoor zorgen dat het water aan de goede kant van de dijk blijft. Ik denk dat een dijkdoorbraak een reëel risico is. Volgens mij moeten goede dijken de prioriteit van het waterschap zijn.

Johan Sleurink - Melkveehouder in Steenwijkerland

Ik ben blij met het project Landbouwpolders rond Scheerwolde. Door duikers
te verlagen, hoofdsloten te beschoeien en de capaciteit van de gemalen te verhogen, kan het water nu sneller en beter weg. De akkers zijn droger en er is minder structuurschade. Voor mij is een goede afwatering van de percelen van groot belang. Of bestuurders wel of niet zichtbaar zijn, vind ik minder belangrijk. Als het waterschap er maar is bij problemen. Ik ga stemmen, want wie niet stemt mag ook niet klagen!

Aranka van Dalen - oud-jeugdwaterschapsbestuurder, Steenwijk

Ik ga voor het eerst stemmen. Door te stemmen heb ik invloed en laat ik zien dat ik het werk van de waterschappen belangrijk vind. Dat ze voor ‘droge voeten’ zorgen wist ik wel, maar dat ze bijvoorbeeld ook de natuurlijke loop van een beek herstellen, wist ik vroeger niet. Omdat ik aan het water woon, vind ik waterberging erg belangrijk. Het waterschap voorkomt zo dat het water te hoog komt te staan. Het is goed dat het waterschap oog heeft voor en rekening houdt met de natuur.Downloads

Laatst bewerkt op: 04-08-2016