Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Jij beheert Moerasnatuur met eigen waterpeil

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Tussen Staphorst en Zwartsluis vind je een bijzonder stukje natuur met trilvenen, weidevogels en een grote populatie reeën.

Olde Maten en Veerslootlanden; een gebied van maar liefst 1.000 hectare, dat de afgelopen jaren in opdracht van provincie Overijssel opnieuw is ingericht. Waarom? Om deze unieke moerasnatuur in stand te houden. Wist je dat Olde Maten en Veerslootlanden samen met de Weerribben, Wieden en de Rottige Meente in Friesland met ongeveer 15.000 hectare het grootste laagveenmoeras in West-Europa is?

Hoog water

Boswachter Jeroen Bredenbeek van Staatsbosbeheer vertelt:

Bij moeras- natuur hoort een hoog waterpeil, bij landbouw juist niet. Om ervoor te zorgen dat het waterpeil in Olde Maten hoger is dan in de omringende landbouwgronden, zijn maatregelen uitgevoerd om het water tussen de gebieden te scheiden. Er is een eco-aquaduct aangelegd. Dit eco- aquaduct zorgt er niet alleen voor dat fauna veilig de weg kan oversteken, het houdt ook het ‘landbouwwater’ en het ‘natuurwater’ gescheiden. Dit komt ten goede van de waterkwaliteit van het natuurgebied.

Samen beheren

Collega Egbert Beens gaat verder:

Staatsbosbeheer is eigenaar van Olde Maten en Veerslootlanden, maar natuurbeheer doe je samen. We hebben afspraken gemaakt met de Agrarische Natuur Vereniging in Horst en Maten. Wij onderhouden zelf de natte kwetsbare gedeelten, zoals de natte hooilanden en rietvelden en de Natte As, de moeraszone die van noord naar zuid door het gebied loopt. De lokale agrarische natuurvereniging ‘Horst en Maten’ onderhoudt een groot deel van de graslanden in Olde Maten.” Albert Corporaal, voorzitter van deze vereniging vult aan: “Wij regelen voor Staatsbosbeheer de verpachtingen en houden toezicht op het naleven van de pachtvoorwaarden. De uitvoering wordt door onze boerenleden gedaan. Dit zorgt voor draagvlak in het gebied! Binnen ons werkgebied zouden we graag al het beheer van landschap en natuur door hen laten uitvoeren. We zijn aan het kijken hoe de betrokken boeren dit op een professionele en duurzame manier kunnen doen.

Reeën spotten

Het draait niet alleen om de natuurwaarden in Olde Maten en Veerslootlanden, ook het beleven van de natuur is belangrijk. Egbert:

Je kan hier prachtig reeën spotten, boeren kunnen meewerken aan weidevogelexcursies en het is hier mooi wandelen en fietsen. Albert Corporaal, voorzitter van de Agrarische Natuur Vereniging Horst en Maten. We hebben allerlei ideeën voor de toekomst! Wat mij betreft beginnen we met het opknappen van de oude observatiehut in het gebied. Hier zou ik graag samen met de gemeente een vrijwilligersproject van maken. Zo kunnen mensen die op zoek zijn naar een baan hier met een participatieproject aan de slag. Daarnaast loopt het wandelnetwerk Nederland langs de Olde Maten. Aan dit netwerk willen we graag een rondje Olde Maten vastknopen!

Spannend

Volop plannen, maar voorlopig is het nog even spannend. Jeroen:

Dit is het eerste seizoen dat het waterpeil omhoog gaat. We gaan nu zien of dat wat we met zijn allen bedacht hebben ook echt werkt. Halen we onze natuurdoelen? En hoe gaan de boeren het in de praktijk vinden? In de winter gebruiken zij hun weilanden niet, maar in de zomer wel. Doordat we het waterpeil verhogen, zijn de percelen in Olde Maten, vooral in de winter, voortaan ‘natter’ dan de landbouwpercelen erbuiten.

Investeren belangrijk

Waarom is het belangrijk dat de provincie investeert in de natuur? Albert Corporaal:

De provincie moet zoveel mogelijk verantwoor- delijkheid dragen voor natuurbeheer, rekening houdend met de kwetsbaarheid van de natuur. Alles wat waarde heeft, is vaak zeer kwetsbaar. Een goed en wijs provinciebestuur kan zo’n taak aan, ongeacht welke partijen erin zitten!

Vind jij natuur ook belangrijk? Laat je stem horen op 18 maart!

Meer informatie

Staatsbosbeheer, ANV Horst en Maten en De Veldschuur, .Downloads

Laatst bewerkt op: 04-08-2016