Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

JIJ Kiest Het Provinciaal Sportdebat

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Sportservice Overijssel organiseerde een debat, waarin je inzicht krijgt in de standpunten van de politieke partijen in Overijssel op het gebied van sport en bewegen.

Dit debat was op 5 maart live te volgen via jijenoverijssel.nl

Meer informatie

In de aanloop naar de Provinciale Staten verkiezingen organiseerde Sportservice Overijssel hét Provinciaal Sportdebat in het Kulturhus Holten. Met het debat wilden we inzicht geven in de standpunten van de politieke partijen in Overijssel op het gebied van sport en bewegen en de kansen die sport en bewegen biedt om een bijdrage te leveren aan de kerndoelen in de collegeperiode 2015-2019.

Doel van de bijeenkomst

Aan de hand van een aantal stellingen gingen de politieke partijen CDA, PvdA, VVD, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en 50PLUS met elkaar de discussie aan rondom het thema sport en bewegen. Sport en bewegen wordt al lang niet meer gezien als doel op zich alleen. De politiek en de maatschappij zien naast het gezondheidsaspect van meer bewegen ook steeds meer de maatschappelijke en economische meerwaarde van sport en bewegen, bijvoorbeeld voor versterking van cultuur, economie, recreatie en toerisme.

Het debat werd geleid door de heer Berend Rubingh. Berend Rubingh heeft inmiddels zijn sporen verdiend binnen de sportwereld. Hij was o.a. eindverantwoordelijke voor de giro start in Groningen, beleidsadviseur voor het ministerie van VWS en was hij actief binnen enkele sportbonden waaronder de KNVB.

De stellingen zijn:

  • Overijssel heeft geen belang bij de verdere doorontwikkeling en ondersteuning van de huidige sportinfrastructuur want een vitale en gezonde samenleving heeft geen prioriteit!
  • Sport is geen middel om recreatie en toerisme te bevorderen!
  • Het is terecht dat de provincie wel talenten uit de cultuursector ondersteunt en geen talenten uit de sportsector!
  • Een beweegvriendelijke woonomgeving is een trekker voor nieuwe innovatieve bedrijven en dus werkgelegenheid.

Presentatie Fit & Gezond in Overijssel en de Jeugdsportmonitor

Voorafgaand aan het debat werden de resultaten van het provinciale onderzoek Fit & Gezond in Overijssel en de Jeugdsportmonitor Overijssel gepresenteerd. Dankzij beide onderzoeken is zowel op provinciaal als lokaal niveau inzicht verkregen in de actuele stand van zaken op het gebied van sport, bewegen en leefstijl onder de inwoners van Overijssel (4-75 jaar).Downloads

Webcasts Energie
Laatst bewerkt op: 04-08-2016

Commentaar lijst

Partij 05-03-2015 20:24

Mwoah...

Commentaar lijst

Paul 05-03-2015 20:11

Interessant onderzoek..