Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

H-a-h februari 2015 Woonvisies: volop aandacht voor bestaande woningen

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Tien appartementen komen er voor jonge starters op de woningmarkt. En er is ruimte voor éé n winkel. Op 22 januari werd met een feestelijke handeling begonnen met de bouw van een nieuw complex op de hoek van de Herenstraat en de Coevorderweg in Slagharen.

Het nieuwe complex komt op de plek waar tot vorig jaar de verpauperde resten stond van wat eens café Mien Breur was. Niet bepaald een visitekaartje voor de vele bezoekers van Slagharen, en een doorn in het oog van veel bewoners. De gemeente Hardenberg vroeg bij de provincie subsidie aan om het pand te laten slopen. Om een einde te maken aan de ongewenste situatie, en om de nieuwe ontwikkeling op deze plek mogelijk te maken droeg de provincie 100.000 euro bij.

Speerpunt

De situatie in Slagharen is niet uniek. In de hele provincie staan talloze panden leeg, of komen op termijn leeg. Zóveel dat de gezamenlijke gemeenten en de provincie er een speerpunt van hebben gemaakt in een regionale woonvisie voor Twente en voor West-Overijssel. Deze twee woonvisies vormen het uitgangspunt voor de woningbouwactiviteiten van gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties in de komende jaren. Hierin wordt nadrukkelijk gekozen voor verbetering van de bestaande woningvoorraad. Bijvoorbeeld op gebied van energie en duurzaamheid, verhoging van de leefbaarheid in steden en dorpen en de aanwezigheid van goede welzijns- en zorgvoorzieningen in de buurt (woonservicegebieden). Nog meer dan voorheen zijn de woonbehoeften nu ook regionaal afgestemd.

Transformatie

Het opknappen of slopen van leegstaande, verpauperde panden en deze een nieuwe functie geven speelt in de woonvisies een belangrijke rol. Dat heet met een paar dure woorden transformatie en herontwikkeling. Zoals nu al in Slagharen – maar ook op tal van andere plekken in de provincie - gebeurt. Het uiteindelijk doel? Dat alle Overijsselaars prettig kunnen wonen in een woning en leefomgeving die bij hun wensen past.Downloads

Laatst bewerkt op: 04-08-2016