Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Inspiratiesessies Marktplein

Onderdeel van:

Onderdeel van:

In de kerk is een marktplein ingericht waar u een kort consult kan krijgen over (andere) manieren van financieren. Over de instellingen en fondsen die op die dag aanwezig zijn, vindt u hier informatie.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Door Michelle Jacobs. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven op het gebied van cultuurparticipatie. Daarvoor heeft het fonds verschillende subsidieprogramma’s gericht op cultuureducatie in het basisonderwijs, talentontwikkeling in de aanloop naar het kunstvakonderwijs en actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd.

In het programma Immaterieel Erfgoed kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die nieuwe verbindingen leggen tussen immaterieel erfgoed en maatschappelijke vraagstukken, nieuwe doelgroepen of materieel erfgoed. De erfgoedgemeenschap ofwel huidige beoefenaars moeten betrokken zijn in het project.
Fonds voor Cultuurparticipatie

Restauratiefonds Meer informatie volgt. Zie ook: de website van het restauratiefonds.
Natiomaa; Restauratiefonds

Dutch Culture

Door Anouk Fienieg. DutchCulture is het advies- en organisatiebureau voor internationale, culturele samenwerking. DutchCulture werkt met en voor de culturele sector, overheden en het diplomatieke netwerk in binnen- en buitenland. Wij zetten ons in voor meer, betere en meer zichtbare internationale culturele samenwerking omdat wij geloven dat internationaal werken een positieve invloed heeft op de artistieke en economische mogelijkheden van het culturele veld. Daarom ondersteunen we Nederlandse erfgoedorganisaties bij hun internationale activiteiten. Dit doen we met een uitgebreid netwerk en door het stimuleren van de uitwisseling van kennis en ervaring tussen organisaties en landen. Speerpunten voor ons zijn het Gedeeld Cultureel Erfgoed en Europese samenwerking. Zie ook de website van DutchCulture.
Dutch Culture

Dutch Culture Team

###
Stichting RIBO
Door Martin Bellers.Leerlingen die door de Stichting RIBO begeleid worden van restauratieopleidingen naar werkervaringsplaatsen, werken tijdens de markt aan een restauratiewerk. Zij doen dit onder begeleiding van Martin Bellers, projectleider bij Stichting RIBO. Een deel van de decoratie en aankleding komt van Stichting RIBO.
Stichting RIBO

Archeologisch depot Stelt stukken tentoon uit het archeologisch depot.
Provincie Overijssel

DUMO
Monumentenadvies Oost
en Het Oversticht presenteren tips voor DUurzame MOnumenten ofwel een energiezuinig én comfortabel monument. Zij kijken welke energiebesparende maatregelen het beste bij een monument passen en wat het effect is op het energieverbruik. Zo wordt wonen en werken in een monument nog fijner!
Ook voor úw monument kunt u om oplossingen vragen, liefst aan de hand van enkele meegenomen foto’s.
Monumenten Advies Oost - Het Oversticht

Mondriaan Fonds

Wegens ziekte is het Mondriaan Fonds helaas niet aanwezig op de markt.

Stichting Staphorster Stipwerk

De stichting streeft het behoud van het ambacht Staphorster Stipwerk na en wil de traditie en het gebruik levend houden. Staphorster Stipwerk is een speciale, unieke techniek, die wordt gebruikt om handstoffen en andere materialen te bedrukken en daardoor te versieren. Aanvankelijk gebeurde dit op stoffen die werden gebruikt voor de traditionele klederdracht van Staphorst, later ook op allerlei andere gebruiksvoorwerpen.
Stichting Spahorster Stipwerk

Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland

Ervaren monumentenwachter Wouter Keizers (zie foto hieronder) staat op het marktplein om u te informeren over het duurzaam onderhoud van monumenten, ook van úw monument.

Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland reikt eigenaren van monumenten de helpende hand. Met inspecteren, rapporteren en adviseren over goed onderhoud. Én met klein (nood)herstel.

Waarom?

  • Periodieke inspectie voorkomt vervelende verrassingen
  • Deskundig en objectief advies voorkomt onnodige kosten

Klein (nood)herstel voorkomt ingrijpender schade.

MonumentenwachtDownloads

Laatst bewerkt op: 04-08-2016