Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Met een Ipad of computer vanuit huis de bouwwerkzaamheden in je buurt volgen. Of door een tunnel fietsen en het vriendelijke gezicht van je buurvrouw op de wand zien staan. Het is de dagelijkse realiteit in de Rivierenwijk in Deventer.
Een plek waar ideeën van bewoners zijn omgezet in actie.

Het is woensdagochtend in het wijkgebouw. Het bruisende hart van de Rivierenwijk. Riet Klappe, Marthe Steenbergen, Marion Ligtenberg en Carla Hofman vertellen over hun wijk en over wat ze als bewoners voor elkaar gekregen hebben. Ook Berna van de Graaf, opbouwwerker bij Raster en Mariska Herrigel, projectsecretaris bij de gemeente Deventer, schuiven aan.

Van arbeiderswijk naar bouwput

De Rivierenwijk is een arbeiderswijk uit de jaren 50/60 van de vorige eeuw. Gevarieerd van opbouw met rijtjeshuizen, flats, een school, winkelcentrum, groen en water. Het is een wijk met inmiddels 84 nationaliteiten. Omdat een deel van de wijk niet aan de huidige eisen

voldeed, kwam de sloophamer. De eerste huizen zijn in 2005 gesloopt; vanaf eind 2009 is de wijk op alle fronten onder handen genomen.

De twee basisscholen fuseerden tot één. Deze school maakt binnenkort deel uit van een nieuw Kindcentrum. Wegen zijn opnieuw aangelegd en woningcorporatie Rentree levert regelmatig nieuwe woningen op. De bewoners hebben een belangrijke stem in hoe de wijk er uiteindelijk uitziet.

Creatieve ideeën

Mariska (gemeente Deventer):

Om de leefkwaliteit voor de bewoners tijdens de werkzaamheden zo optimaal mogelijk te houden, hebben we de provincie gevraagd om de scan ‘Leefbare Wijken’ in te zetten. De eerste bijeenkomst voor bewoners was in maart 2012.

Wijkbewoonster Marthe:

We mochten zelf ideeën aandragen om overlast te voorkomen of het woongenot te verbeteren. Veel van deze ideeën zijn de afgelopen twee jaar uitgevoerd. Dit met financiële steun van de provincie, gemeente en de woningcorporatie. Denk aan webcams op verschillende plekken in de wijk, om vanuit huis de vorderingen te volgen. Maar ook kunstprojecten en een meld- en informatiepunt.

Wandversiering

Marion vult aan:

Belangrijk voor ons was dat er weer een verbinding kwam met de naastgelegen woonwijk Rielerenk. Door het verdwijnen van de spoorwegovergang konden we daar niet meer komen. Nu is er een mooie lichte fietstunnel aangelegd, waarin de gezichten van bewoners afgebeeld staan op de wand.

Deze tunnel is ook onderdeel van een ander bewonersproject,

vult Riet enthousiast aan.

We hebben namelijk een wandelroute aangelegd door de wijk. Deze is gemarkeerd met gele waterhoentjes met grote laarzen. En eind december wordt er een kunstwerk, ‘de verandering’ genaamd, geplaatst bij bouwrijpe grond. Zo zie je dat er gebouwd gaat worden op die plek. Uiteindelijk krijgt het kunstwerk een definitieve plek in de wijk.

Tijdens een rondleiding door de wijk vertellen de dames enthousiast over activiteiten die gerealiseerd zijn: het verplaatsen van een speelplek met hulp van de jeugd, een informatief café, Floating Flowers, het lokale tv-programma ‘De Rivierenwijk draait door’ en nog veel meer. De verhalenstroom stopt als blijkt dat het tijd is voor andere activiteiten. Deze dames zijn druk...

De scan Leefbare Wijken kan door gemeenten ingezet worden. Interesse? Kijk op www.overijssel.nl/duurzaamheidDownloads

Magazine
Laatst bewerkt op: 04-08-2016